OBECNÉ POSTUPY

Srdeční arytmie

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 06.09.2021

 • srdeční arytmie = poruchy srdeční frekvence, srdečního rytmu, šíření vzruchu v srdci nebo jejich kombinace
 • vyskytují se u asi 25% nemocných s akutní CMP (nejvíce v prvních 24 hod)
 • význam arytmií:
  • klinicky nevýznamné – nejčastější komorové / síňové extrasystoly (KES a SVES) a sinusová tachykardie nemají vliv na hemodynamiku a zásadně neovlivňují výsledný stav
  • příčina CMP – arytmie, která má jasnou souvislost s CMP –  flutter a fibrilace síní
   • četnější síňová ektopie však může mít negativní prognostický význam z důvodu možného potenciálu pro budoucí vznik fibrilace síní (FS), a tedy bude vyžadovat intenzivnější monitoraci rytmu
  • sekundární postižení CNS (hypoperfúze, hypoxie) – arytmie, které vedou ke snížení srdečního výdeje , plicnímu edému apod.

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

 • ICHS (ischémie, reperfúzní poškození)
 • iontové poruchy
  • hypo-/hyperkalémie
  • hypomagnézie
  • hyperkalcémie
 • poruchy acidobazické rovnováhy (ABR)
 • poruchy myokardu:
  • kardiomyopatie
  • myokarditida
 • narušení rovnováhy vegetativního nervového systému (stres, šok, anxieta)
 • arytmogenní látky (drogy, kofein, adrenalin, alkohol, digoxin, diuretika, antiarytmika)
 • jiná onemocnění (endokrinopatie – hyperthyreóza)

Klinický obraz

 • palpitace
 • ↓ minutový srdeční výdej
  • slabost, únava
  • vertigo
  • presynkopa, synkopa
  • dušnost
  • hypotenze, šok
  • stenokardie
 • náhlá srdeční smrt

Diagnostika

 • anamnéza a fyzikální vyšetření
 • EKG
  • EKG (12ti svodové, zátěžové)
  • Holterovské EKG (nepřetržitý monitoring EKG po dobu 24 hodin)
  • epizodický záznamník EKG (až 3 týdny)
 • elektrofyziologické vyšetření (EFV) – invazivní vyšetření – zavedení snímacích a stimulačních elektrod do srdečních dutin

Přehled některých arytmií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace tachyarytmií podle šíře QRS, pravidelnosti rytmu a frekvence komor
Supraventrikulární tachyarytmie Komorové tachyarytmie
 • pravidelný rytmus, štíhlé QRS
  • atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT)
  • atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVRT)
  • sinusová tachykardie
  • unifokální síňová tachykardie (UFST)
  • flutter síní (FLS) 2:1
 • nepravidelný rytmus, frekvence komor <  220/min
  • fibrilace síní (FS)
  • flutter síní (FLS)
  • multifokální síňová tachykardie (MFST)
 • pravidelný rytmus, široké QRS:  monomorfní komorová tachykardie (MMKT)
 • nepravidelný rytmus, komorová frekvence nad 220/min:
  • polymorfní komorová tachykardie (PMKT)
  • fibrilace komor (FK)

Přehled antiarytmik

 • antiarytmika u fibrilace síní viz zde
Dělení antiarytmik podle místa účinku
Uzlové blokátory Stabilizátory
adenosin propafenon (PROPANORM)
betablokátory (BETALOC)
trimecain
antagonisté kalciových kanálů
verapamil (ISOCOR)
sotalol
digoxin amiodaron (CORDARONE)
 • třída I – blokátory rychlých sodíkových kanálů – kardioverze fibrilace síní aj.
  • Ia – blokáda Na+ kanálů – chinidin
  • Ib – blokáda Na+ kanálů – lidokain, trimekain – komorové tachykardie
  • Ic – blokáda Na+ kanálů – propafenon, flekainid –  fibrilace síní a komorové tachykardie
   • léčba propafenonem je úspěšná u refrakterních FIS při nízkém výskytu vedlejších účinků a především s malým rizikem proarytmie
   • nepodávat v případě srdečního selhání (EF<35%) či akutní ischemie
 • třída II – β-blokátory  – kontrola komorové odpovědi při supraventrikulární tachykardii,
 • třída III – blokátory draselných kanálů – supraventrikulární a komorová tachykardie
  • amiodaron – nejúčinnější
  • sotalol
  • dofetilid
  • ibutilid
  • dronedaron
 • třída IV – blokátory vápníkových kanálů (verapamil, diltiazem) – pouze supraventrikulární tachyarytmie
  • verapamil
  • diltiazem
 • další:
  • adenosinsupraventrikulární arytmie
  • doplnění elektrolytů (Mg, K),
  • srdeční glykosidy (digitalis)
  • atropin
  • bradiny (blokátory SA uzlu)
Stav Lék
Sinusová tachykardie třída II, IV
Fibrilace síní / flutter třída IA, IC, II, III, IV, digitalis, adenosin
Paroxysmální supraventrikulární tachykardie třída IA, IC, II, III, IV, adenosin
AV blokáda atropin
Ventrikulární tachykardie třída I, II, III
Předčasné komorové komplexy (PVC) třída II, IV a soli Mg2+
Digitalisová toxicita Třída IB, Soli Mg2+; KCl