• zavedení permanentního močového katetru (PMK) patří mezi časté invazivní výkony na JIP
 • infekce asociované s katetrizací (CAUTI) jsou nežádoucí komplikací spojenou s nárůstem morbidity, event. mortality (při komplikacích) a zvýšenými náklady
  • nozokomiální bakteriurie nebo kandidurie se vyvíjí u > 25% pacientů s močovým katetrem zavedeným déle než 7 dní s denním rizikem 5%
 • infekce močových cest se šíří většinou ascendentní cestou přes močovou trubici do močového měchýře a ev. až do horních močových cest a může se rozvinout i urosepse
 • mezi nejčastější původce uroinfekcí patří:
  • Escherichia coli , Enterococus sp., Klebsiella pneumoniae , Enterobacter sp. , Pseudomonas aeruginosa , Proteus sp., Seratia a
  • u katetrizovaných pacientů je v moči také často přítomna Candida species – incidence kandidurie koreluje s délkou katetrizace, hospitalizace a počtem proběhlých antibiotických intervencí

Etiopatogeneze

 • průniku mikroorganizmů do močových cest brání přirozené ochranné mechanizmy:
  • ochranná hlenová vrstva sliznic a makrofágy v podslizniční vazivové tkáni
  • nízké pH moči
  • správné a pravidelné vyprazdňování moči s oplachem ústí močové trubice
 • v nemocniční péči je výskyt IMC nejčastěji spojen se zaváděním / zavedeným močovým katetrem
  • většina mikroorganizmů pochází z pacientovy rektální nebo perianální flóry nebo z rukou ošetřujícího zdravotnického personálu při zavádění nebo ošetřování (manipulací) s katetrem / sběrným systémem
  • extraluminální cesty šíření (mají větší význam u žen – krátká uretra a vzdálenost od análního ústí)
   • časná extraluminární infekce – vzniká přímou inokulací mikroorganizmů při zavádění katetru
   • pozdní extraluminární infekce –  mikroorganizmy stoupají z perinea kapilárním vzlínáním v tenkém souvislém mukosním filmu po zevním povrchu katetru
  • intraluminární infekce vzniká refluxem mikroorganismů při poškození uzavřeného drenážního systému nebo kontaminací moči ve sběrném vaku
 • výsledkem je zánět uretry a močového měchýře

Rizikové faktory

 • zavedený katetr > 6 dní
 • ženské pohlaví
 • vyšší věk
 • nedodržení zásad asepse při zavádění katetru
 • špatná kvalita péče o PMK, nesprávné uložení hadic a sběrného vaku
 • přítomnost souběžné infekce
 • diabetes mellitus
 • malnutrice
 • imunodeficit

Klinický obraz a diagnostika

Symptomatická močová infekce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Asymptomatická bakteriurie (ABU)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kandidurie

 • obvykle asymptomatická
 • kolonizace močového traktu kvasinkami může způsobit vznik kvasinkových konglomerátů v močovém měchýři a/nebo v ledvinové pánvičce a následně obstrukci vývodného systému
 • horečnatým průběhem je provázen též vzestup infekce do ledvinové tkáně a vzplanutí kvasinkové pyelonefritidy, která se může komplikovat peri- a pararenálním abscesem a vznikem systémové kandidózy

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Symptomatická terapie

Antibiotická terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prevence

Správná indikace katetrizace

 • důkladně zvážit indikaci katetrizace a katetr nechat zavedený co nejkratší dobu
  • katetr se nesmí zavádět pouze z důvodu usnadnění ošetřovatelské péče
  • zavádění katetru z důvodu odběru moči na mikrobiologické vyšetření pouze výjimečně, nelze-li odebrat vzorek standardně
 • využít alternativních postupů
  • epicystostomie (při nutnosti dlouhodobého zajištění)
  • intermitentní katetrizace (hlavně u poruch vyprazdňování měchýře)
  • externí katetry (urinální kondom)

Technika katetrizace

 • velikost katetru volit co nejmenší, zajišťující dostatečnou drenáž, se zaobleným koncem (prevence mechanického poškození močové trubice)
  • u dlouhodobé katetrizace preferovat silikonové PMK
 • zavádět za aseptických kautel
  • sterilní lubrikační gel, sterilní jednorázové rukavice
  • použití sterilního / dezinfekčního roztoku k ošetření ústí močového trubice před zavedením katetru, dezinfekce zevního genitálu a okolní kůže
  • u PMK napojení uzavřeného sterilního drenážního systému
 • správné zabezpečení katetru proti posunu
 • močový katetr nesmí být nikde zalomený a sáček musí být vždy pod úrovní močového měchýře
 • pokud dojde k rozpojení/poškození/neprůchodnosti močového drenážního systému, ihned provést jeho výměnu

Aseptické postupy při péči o močový katetr a drenážní systém

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.