DOPLŇKY / ŠKÁLY

TOAST klasifikace ischemických CMP

Vloženo 25.09.2019, poslední aktualizace 30.01.2023

 • procenta se v různých publikacích liší
 • rozložení je především závislé na věkovém složení souboru (v mladším věku převažují ikty kryptogenní ev. TOAST 4 ), ve vyšším věku převažují kardioembolizace (nárůst fisi) a arteriolopatie

TOAST 1 – Makroangiopatie

 • aterotrombóza vel­kých a středních tepen
 • CMP na podkladě lokální trombózy nebo  arterio-arteriální embolizace z aterosklerotického plátu
 • stenóza extra- či intrakraniálních tepen > 50% na podkladě aterosklerózy Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA  Extra- a intrakraniální stenózy  Stenóza ACI vlevo na CTA
 • kortikální léze na CT / MR Trombembolická CMP s embolickou okluzí M2 větve ACM při stenoze ACI
 • subkortikální léze na CT / MR > 1,5 cm

Pozn.:

 • specifickým a zřejmě poddiagnostikovaným problémem je trombembolie z nestabilního (komplikovaného) nestenozujícího AS plátu (dle velikosti léze spadne do TOAST 3 nebo 5)
  • tyto pláty mohou být v v ACI, ACC ale i v ascendentní a proximální descendentní aortě nebo intrakraniálně  [Harloff, 2010]
 • dále by sem měly být zařazeny i drobné infarkty vzniklé v důsledku AS plátu v odstupu perforujících tepen – branch artery disease (BAD) / branch occlusive disease (BOD)   
  • lze detekovat pomocí high-res MRI
  • řešeno v novější klasifikaci SSS-TOAST
 • kromě stupně stenózy je významná i struktura AS plátu
  • mezi rizikové nálezy patří průkaz hemoragie v plátu, nasedajícího trombu, ruptury fibrózní čepičky či průkaz angiogeneze    [Kopczak, 2020]   [Kamel, 2019]
  • tyto nálezy mohou podporovat aterotrombotickou etiologii
 • normální nález na velkých tepnách
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)

 TOAST 2 – Kardioembolizace

 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen, zásobících postiženou oblast
TOAST 3 – Mikroangiopatie  (small vessel disease)
 • lakunární infarkty
 • difúzní postižení bílé hmoty (leukoaraiosis)
 • klinicky lakunární syndrom / subkortikální ischemická encefalopatie
 • rizikové faktory (HT, HLP, DM)
 • nálezy na zobrazovacích metodách:
  • lakunární infarkty na CT/MR (< 1,5 cm)  Lakunární infarkt v levém thalamu
  • leukoencefalopatie na CT/MR  Leukoencefalopatie na MR FLAIR
 • etiologicky arteriolopatie (small vessel disease)
 • dif dg odlišit nearteriolopatické okluze perforujících tepen
  • AS postižení v odstupu perforátorů –  branch artery disease (BAD) / branch occlusive disease (BOD)
   • spíše u mladších pacientů, typicky v pontu  [Zhou, 2018]
   • infarkt bývá větší než u klasické arteriolopatie  Nearteriolopatický pontinní infarkt na podkladě pravděpodobné Branch Artery Disease (BAD) či embolizace. Aa.vertebrales dle UZ bez stenosy.
   • diagnostika pomocí high-resolution MRI   [Petrone, 2016]
  • embolizaci (z proximálních tepen či kardioembolizace)
 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen,  zásobících postiženou oblast
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)
 • hemisferální infarkt na CT nebo MR

 TOAST 4 – Jiné určené příčiny

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 TOAST 5 – Etiologie nezjištěna

 • kombinace etiologických faktorů (např. pacient s fibrilací síní a stenózou > 50%)
 • kryptogenní iCMP
 • nekompletní vyšetření