DOPLŇKY / ŠKÁLY

TOAST klasifikace

  746 x  –  vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 08.11.2020

 • procenta se v různých publikacích liší
 • rozložení je především závislé na věkovém složení souboru (v mladším věku převažují ikty kryptogenní ev. TOAST 4 ), ve vyšším věku převažují kardioembolizace (nárůst fisi)

TOAST 1 – Makroangiopatie

 • aterotrombóza vel­kých a středních tepen
 • CMP na podkladě lokální trombózy nebo  arterio-arteriální embolizace z aterosklerotického plátu
 • stenóza extra- či intrakraniálních tepen > 50% na podkladě aterosklerózy  Stenóza ACI vlevo na CTA
 • kortikální léze na CT / MR
 • subkortikální léze na CT / MR > 1,5 cm

Pozn.:

 • specifickým a zřejmě poddiagnostikovaným problémem je trombembolie z nestabilního (komplikovaného) nestenozujícího AS plátu (dle definice spadne do TOAST 5 –  ESUS)
  • významný je průkaz hemoragie v plátu, nasedajícího trombu nebo ruptury krytu plátu či angiogeneze (na MR krku) bez ohledu na tíži stenózy   [Kopczak, 2020]   [Kamel, 2019]
 • normální nález na velkých tepnách
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)

 TOAST 2 – Kardioembolizace

 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen, zásobících postiženou oblast
TOAST 3 – Mikroangiopatie  (arteriolopatie, small vessel disease)
 • lakunární infarkty
 • difúzní postižení bílé hmoty (leukoaraiosis)
 • průkaz významné stenosy krčních/mozkových tepen,  zásobících postiženou oblast
 • průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)
 • hemisferální infarkt na CT nebo MR

 TOAST 4 – Jiné určené příčiny

→ podrobněji o klasifikaci ICMP viz zde

 TOAST 5 – Etiologie nezjištěna (kryptogenní CMP)

 • kombinace etiologických faktorů (např. pacient s fibrilací síní a stenózou > 50%)
 • kryptogenní iCMP
 • nekompletní vyšetření