ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Extra- a intrakraniální bypass

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

  • okluze ACI je zodpovědná za ~ 15-25% iCMP
  • okluze ACI je spojena s 2-letým rizikem iCMP asi 10-15%
  • EC-IC bypass je používán při podvazech karotidy pro neřešitelná aneuryzmata, nádory apod. (nízko- i vysokoprůtokové varianty s štěpem v.saphena)
  • studie dosud neprokázaly efektivitu EC-IC bypassu v sekundární prevenci iCMP na podkladě okluze ACI ve srovnání s konzervativní terapií a to ani při využití technik hodnotících poruchu hemodynamiky (viz studie COSS  z r.2011)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

EC-IC bypass  v karotickém povodí

  • teoretickou indikací jsou nepřístupné stenózy či okluze ACI nebo okluze ACM
  • spojka mezi periferní větví ACE (nejčastěji parietální větví a. temporalis superficialis) a jedné z korových větví ACM

EC-IC bypass  ve vertebrobazilárním povodí

  • výjimečnou indikací mohou být jinak neřešitelné stenózy a okluze a. vertebralis a a. bazilaris
  • obvykle spojka mezi  a. occipitalis a  PICA ev.  SCA
    • i zde je možné vytvořit vysokoprůtokový bypass pomocí štěpu z v. saphena

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.