ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Extra- a intrakraniální bypass

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 23.09.2022

 • okluze ACI je zodpovědná za ~ 15-25% iCMP
 • okluze ACI je spojena s 2-letým rizikem iCMP asi 10-15%
 • extrakraniálně-intrakraniální (EC-IC) arteriální bypass byl navržen k prevenci CMP; snížení rizika má být dosaženo zlepšením hemodynamiky distálně od okludované tepny
  • u pacientů se symptomatickou aterosklerotickou okluzí ICA
   u pacientů, kteří by netolerovali plánovaný podvaz ACI (pro chirurgicky nepřístupná aneuryzmata, nádory apod.) na základě výsledků balónkového okluzního testu (BTO)
 • studie, nicméně, neprokázaly efektivitu EC-IC bypassu v sekundární prevenci iCMP na podkladě okluze ACI ve srovnání s konzervativní terapií a to ani při využití technik hodnotících poruchu hemodynamiky (viz studie COSS  z r.2011)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

EC-IC bypass  v karotickém povodí

 • indikací jsou nepřístupné stenózy či okluze ACI nebo okluze ACM
 • nejčastěji prováděné zákroky (vetšinou s použitím štěpu z radiální tepny nebo safény):
  • bypass mezi a.temporalis superficialis (STA) a korovými větvemi ACM
  • ACI-ACM bypass
  • nepřímé bypassy(viz. moyamoya)

EC-IC bypass  ve vertebrobazilárním povodí

 • spíše výjimečnou indikací mohou být jinak neřešitelné stenózy a okluze a. vertebralis a a. basilaris
 • obvykle se provádí spojka mezi a.occipitalis a PICA ev. SCA
  • i zde je možné vytvořit vysokoprůtokový bypass pomocí štěpu z v. saphena

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.