OBECNÉ POSTUPY

Hypo- a hypermagnezémie

Vloženo 17.11.2019 , poslední aktualizace 21.04.2020

 • S-Mg2+ 0.6–0.9 mmol/l
 • u 70kg člověka zásoba 25-30 g (1000 mmol), denní potřeba 300 mg
  • denní exkrece močí 1.4-6.8 mmol
  • 1% v plazmě (50-55% ionizovaný, 35-40% vázaný na albumin, 10-15% rozpustný)
  • 60% v kostech
  • 35% ve svalech
 • funkce:
  • aktivuje Na+/K+-ATPázu
  • inhibuje vyplavování Ca2+ z intracelulárních zásob (přirozený blokátor Ca2+)
 • doporučené dávky  Mg 300 – 400 mg/den (u sportovců a starších lidí 375-500mg/d)

Hypomagnezémie

 • S-Mg < 0.6 mmol/l

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Cerebrální forma
 • dráždivost, bolesti hlavy, slabost
 • zhoršená koncentrace, nervozita, vnitřní tenze, strach, deprese
 • tetanie – parestesie, hyperreflexie, bývá pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
Vaskulární a stenokardická forma
 • sklon koronárních cév ke spazmům (dif. dg. infarkt myokardu, angina pectoris)
 • tachykardie a jiné poruchami srdečního rytmu (extrasystoly, prodloužení QT)
 • citlivost na digitalis
Muskulární a tetanická forma
 • parestezie
 • tetanie
 • pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
Viscerální forma
 • tonus svěračů zaživacího traktu
 • laryngospasmus, kardiospasmus, pylorospasmus, spasmus Oddiho svěrače (společný vývod slinivky břišní a žlučovodu do dvanáctníku)
 • průjmy, zvracení, žaludeční křeče (dif. dg. peptická léze gastroduodena)

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypermagnezémie

 • S-Mg  > 0.9 mmol/l

Etiologie

 • renální insuficience
 • přívod Mg2+
 • intoxikace vit.D, alkoholem
 • vyplavování Mg2+ z buněk (trauma, akutní jaterní dystrofie, hemolýza)
 • hypokalémie
 • acidóza
 • diabetické koma
 • tyreotoxická krize
 • ileus

Klinický obraz

 •  nauzea, svalová slabost, parézy
 •  somnolence, útlum CNS, bradypnoe-apnoe, bradykardie
 • TK, oligurie
 • projevy hyperkalémie
 • nevýbavný patelární reflex
 • ileus

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.