SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ

Diagnostika mozkových aneuryzmat

Vloženo 20.11.2019 , poslední aktualizace 11.01.2020

 • u každého SAK je nutno pátrat po jeho příčině a vyšetřit tepenné řečiště
 • v akutní dg je základem CTA (v rámci vstupního CT vyšetření), při negativním nálezu doplňujeme DSA
 • u izolovaného perimesencefalického SAKu (pSAK) je cost-efektivita následné DSA sporná   [Kalra, 2015]
 • při lokalizace v zadní jámě zvažovat i zdroj v oblasti míchy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CT angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

MR a MR angiografie

 • metoda TOF (time-of-flight); vyšší záchyt u 3T přístojů
 • u aneu > 5mm senzitivita 85-100% [Sailer, 2013]
  • senzitivita se snižuje u aneuryzmat < 5mm (56%)
 • vhodná metoda pro screening i follow-up (oproti CT a DSA hůře detekuje malé změny ve velikosti sledovaných aneuryzmat)
 • MR může zobrazit trombotizovaná aneuryzmata, která AG neodhalí (ev. posoudit rozsah neúplné trombosy)
MRA - aneuryzma ACI
Aneuryzma na MRA
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na MRA

Digitální subtrakční angiografie (DSA)

Technické provedení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Detekce aneuryzmatu pomocí 3D DSA
3D DSA - gigantické aneuryzma ACI
Aneuryzma sifonu ACI

Zhodnocení nálezu

 • detekce aneuryzmat(u) či jiného zdroje krvácení
 • posoudit typ a lokalizaci aneuryzmatu (tvar a velikost vaku, typ a šířku krčku, lokalizace, cévní geometrie a vztah k mateřské tepně a okolním větví)
 • vyloučit vícečetná aneuryzmata a jinou současnou cévní malformaci
 • u vícečetných aneuryzmat (až 15%) odhadnout, které bylo zdrojem krvácení
  • pomůže lokalizace krve na CT a tvar výdutě (suspektní jsou aneuryzmata s nepravidelnou konturou, dceřinným aneuryzmatem nebo suspektním pseudaneuryzmatem, někdy prchavé plnění výdutě)
  • pomoci lokalizovat zdroj SAKu může i MR GRE sekvence   SAK na MR GRE
 • posoudit stav ostatního cévního řečiště:
  • přítomnost vazospazmů
  • stav Willisova okruhu – možnosti kolaterálního oběhu při případné okluzi tepny
  • celkový stav cévního řečiště (sklerotické změny, stenózy na přívodných tepnách)
 • u aneuryzmat, kde hrozí nutnost okluze ACI nebo AV ev. doplnit kompresní Matasův test
  • manuální komprese tepny a nástřikem kontralaterální ACI nebo ipsilaterální vertebrální tepny k posouzení funkčnosti kolaterálního oběhu při případném uzávěru aneuryzmatu spolu s mateřskou tepnou
  • komprese je často nedostatečná, test je méně spolehlivý než  balónkový okluzní test (BTO) u akutního SAK neprovádíme, je nutná heparinizace

Postup při negativním iniciálním vyšetření

Perimezencefalický SAK

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nonperimezencefalický SAK

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.