DOPLŇKY / ŠKÁLY

Škály u intracerebrálního krvácení

Vloženo 26.05.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

ICH score

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Spot sign

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

HAS-BLED
 HAS-BLED score
Hypertension hypertenze (TKs ≥ 160mmHg) 1
Abnormal abnormální jaterní/renální funkce* 1-2
Stroke předchozí CMP 1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INR kolísající INR 1
Elderly věk ≥ 65 let 1
Drugs léky a alkohol** 1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
0 1.1% 0.9%
1 1% 3.4%
2 1.9% 4.1%
3 3.7% 5.8%
4 8.7% 8.9%
5 12.5% 9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie

SMASH-U
 Etiologická klasifikace SMASH-U   [Meretoja, 2012]
Incidence 3m mortalita
Strukturální léze (kavernom, AVM) 5% 4 %
Medication  (warfarin, DOAC…) 14% 54 %
Amyloidní angiopatie 20% 22 %
Systémové choroby (jaterní, ledvinné onemocnění, trombocytopnie/patie) 5% 44 %
Hypertenze 35% 33 %
Undetermined 21% 30%
ABC
ORBIT

Ve srovnání s ostatními škálami vychází jeho predikce rizika hemoragie nejlépe [Hilkens, 2017]

  Older – vyšší věk ( >75 let) 1
  Redukovaný Hg  (muži <13g/dl a Hct < 40%, ženy <12g/dl a Hct < 36% ) 2
  Bleeding 2
  Insuficience ledvin  (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) 1
  Treatment with antiplatelets 1
  Maximum bodů 7
  Skóre 0–2 nízké riziko ~ 2.4 %/rok
  Skóre 3 střední riziko ~ 4.7 %/rok
  Skóre ≥ 4 vysoké riziko ~ 8.1 %/rok
Spetzler-Martin AVM scale
Spetzler-Martin AVM grading  scale   (1-5 b.)
 skóre
 Velikost nidu
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
1
2
3
Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
0
1
 Venózní drenáž
povrchová
hluboká
0
1
Spetzler-Martin gr. 2 (elokventní oblast, nidus pod 3 cm, drenáž do sinus sagittalis superior a sinus rectus)
HEMORR2HAGES
Hepatic / renal disease
1
Ethanol 1
Malignancy 1
Older age (>75 years) 1
Reduced platelet count or function, including aspirin therapy 1
Re-bleeding risk (history of prior bleed) 2
Hypertension 1
Anemia 1
Genetic factors 1
Excessive fall risk 1
Stroke 1
Maximum bodů 12
Roční riziko krvácení
Skóre 0  ~ 1.9 %/rok
Skóre 1  ~ 2.5 %/rok
Skóre 2 ~ 5.3 %/rok
Skóre 3 ~ 8.4 %/rok
Skóre 4 ~ 10.4 %/rok
Skóre ≥ 5 ~ 12.3 %/rok