DOPLŇKY / ŠKÁLY

Škály u intracerebrálního krvácení

  305 x  –  vloženo 26.05.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

ICH score

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Spot sign

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

HAS-BLED
 HAS-BLED score
Hypertensionhypertenze (TKs ≥ 160mmHg)1
Abnormalabnormální jaterní/renální funkce*1-2
Strokepředchozí CMP1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INRkolísající INR1
Elderlyvěk ≥ 65 let1
Drugsléky a alkohol**1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
01.1%0.9%
11%3.4%
21.9%4.1%
33.7%5.8%
48.7%8.9%
512.5%9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie

SMASH-U
 Etiologická klasifikace SMASH-U   [Meretoja, 2012]
Incidence3m mortalita
Strukturální léze (kavernom, AVM)5%4 %
Medication  (warfarin, NOAK..)14%54 %
Amyloidní angiopatie20%22 %
Systémové choroby (jaterní, ledvinné onemocnění, trombocytopnie/patie)5%44 %
Hypertenze35%33 %
Undetermined21%30%
ABC
ORBIT

Ve srovnání s ostatními škálami vychází jeho predikce rizika hemoragie nejlépe [Hilkens, 2017]

  Older – vyšší věk ( >75 let)1
  Redukovaný Hg  (muži <13g/dl a Hct < 40%, ženy <12g/dl a Hct < 36% )2
  Bleeding2
  Insuficience ledvin  (GFR < 60 ml/min/1.73 m2)1
  Treatment with antiplatelets1
  Maximum bodů7
  Skóre 0–2 nízké riziko ~ 2.4 %/rok
  Skóre 3 střední riziko ~ 4.7 %/rok
  Skóre ≥ 4 vysoké riziko ~ 8.1 %/rok
Spetzler-Martin AVM scale
Spetzler-Martin AVM grading  scale   (1-5 b.)
 skóre
 Velikost nidu
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
1
2
3
Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
0
1
 Venózní drenáž
povrchová
hluboká
0
1
Spetzler-Martin gr. 2 (elokventní oblast, nidus pod 3 cm, drenáž do sinus sagittalis superior a sinus rectus)
HEMORR2HAGES
Hepatic / renal disease
1
Ethanol1
Malignancy1
Older age (>75 years)1
Reduced platelet count or function, including aspirin therapy1
Re-bleeding risk (history of prior bleed)2
Hypertension1
Anemia1
Genetic factors1
Excessive fall risk1
Stroke1
Maximum bodů12
Roční riziko krvácení
Skóre 0  ~ 1.9 %/rok
Skóre 1  ~ 2.5 %/rok
Skóre 2 ~ 5.3 %/rok
Skóre 3 ~ 8.4 %/rok
Skóre 4 ~ 10.4 %/rok
Skóre ≥ 5 ~ 12.3 %/rok