DOPLŇKY / JINÉ VASKULÁRNÍ SYNDROMY

Ischemická optická neuropatie (ION)

Vloženo 15.09.2019 , poslední aktualizace 11.01.2020

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • 2. nejčastější onemocnění zra­kového nervu (ZN) u pacientů >50 let za glaukomem
 • dělení dle lokalizace:
  • zadní (posterior ischemic optic neuropathy, PION)
   • vzácná, léze retrobulbární porce optiku
   • příčinou je pravděpodobně okluze jedné či více piálních větví
   • uni-, ale častěji bilaterální postižení
   • oftalmoskopicky není edém terče optiku
  • přední (anterior ischemic optic neuropathy, AION)
   • mnohem častější
   • příčinou je pravděpodob­ně uzávěr jedné či více větví zadních ciliárních arterií

Etiopatogeneze

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Patogeneze

 • na poškození axonů zrakového nervu u ischemie se primárně podílí vaskulární apoplexe
 • důležité jsou i nasedající mechanické faktory (útlak z ischemického edému), čímž se uzavírá  circu­lus vitiosus vedoucí k nevratnému poškození zrako­vých funkcí
 • častý je rozvoj v průběhu noci při poklesu Tk a následné hypoperfúzi nervus opticus

Klinický obraz

Anterior ischemic optic neuropathy, AION

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Posterior ischemic optic neuropathy, PION
 • výskyt vzácný na rozdíl od AION
 • porucha zrakových funkcí
  • pokles zraku náhlý a permanentní, bezbolestný
  • velmi často oboustranné postižení
  • často po stavech s hypotenzí, po celkové anestesii, při těžké anémii
 • NENÍ edém terče zrakového nervu
 • aferentní pupilární defekt u unilaterální léze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.