OBECNÉ POSTUPY

Infekce související s intravaskulární katetrizací

Catheter–Related Bloodstream Infection (CRBSI)

Vloženo 23.10.2020 , poslední aktualizace 23.04.2021

Úvod, přehled žilních vstupů

 • intravaskulární katetry umožňují:
  • podávání léků, tekutin a elektrolytů, krevních derivátů, výživných roztoků
  • monitorování hemodynamických funkcí
  • hemodialýzu a plasmaferézu
 • zavedení těchto katetrů usnadňuje přístup mikroorganizmů do vnitřního prostředí organizmu a tím zvyšuje riziko lokálních i celkových infekčních komplikací:
  • infekce v místě vpichu
  • infekce cévního řečiště
  • septická tromboflebitida, endokarditida a další metastatické infekce (jaterní abscesy, abscesy mozku, osteomyelitis, apod.)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiopatogeneze

 • cesty kontaminace cévních katetrů:
  • migrace mikroorganizmů kolonizujících kůži do místa inzerce a podél katetru extraluminárně až ke špičce katetru  (nejběžnější / nejčastější způsob kolonizace krátkodobých periferních katetrů)
  • přímou kontaminací katetru rukama či jinou pomůckou nebo kontaminovaným roztokem
  • intraluminární způsob kolonizace u dlouhodobě zavedených katetrů
  • hematogenní cestou z jiného místa infekce
 • výsledkem je infekční flebitida / tromboflebitida ev. až rozvoj sepse
 • dif dg. zvažovat i flebitidu mechanickou (přímé dráždění stěny širokou kanylou) a chemickou (podráždění podávanou infusí – vliv pH a osmolality)

Patogeny, které nejčastěji vyvolávaly infekce cévního řečiště na JIP:

 • Stafylokok koaguláza negativní
 • Enterococcus sp.
 • Staphylococcus aureus MSSA
 • Candida albicans
 • Enterobacter sp
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Ostatní

Rizikové faktory

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • zarudnutí v místě vstupu katetru do těla a zatvrdnutí podél průběhu katetru delší než 2 cm od vstupu
  • častěji u periferních katerů
  • u infekcí CŽK často nejsou lokální známky přítomny
  • u arteriálních katetrů se mohou objevit petechie nebo artritida pod místem inzerce
  • zhoršená průchodnost kanyly
 • celkové příznaky infekce
  • febrilie (nejčastěji, u teplot nejasné etiologie vždy pomýšlet na katetrovou infekcí)
  • tachypnoe a tachykardie
  • hypotenze až septický šok
Infekční komplikace u periferních katetrů

Laboratorní diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prevence

 • hygiena rukou
  • vždy před a po palpaci místa zavedení, před a po vlastním výkonu zavedení, přemístění, odstranění či výměně krytí místa zavedení
 • aseptická technika
  • dodržovat zásady aseptické techniky při zavádění i péči o místo zavedení katetru
  • při zavádění periferních žilních katetrů (PŽK) je možno použít čisté jednorázové rukavice (ve spojení s aseptickými postupy a bezdotykovou technikou)
  • při zavádění centrálních žilních katetrů  (CŽK a PICC- Peripherally Inserted Central Catheter – periferně zaváděný centrální žilní katetr) a katetrů arteriálních jsou požadovány maximální sterilní bariéry – striktní zásady dodržování aseptické techniky a sterilní rukavice, sterilní plášť, ústenka, čepice, široké sterilní rouškování.P
  • při opakovaném pokusu o venepunkci používat novou sterilní jehlu
 • péče o místo vpichu
  • před zavedením katetru a při výměně krytí dezinfikovat doporučeným antiseptikem (doporučené účinné látky jsou: 70% alkohol, 2% chlorhexidin, tct. jódu, PVP-jód).
   • nejnižší četnost BSI infekčních komplikací je popisována u 2% chlorhexidin glukonátu vodného roztoku
  • antiseptikum nechat na kůži v místě zavedení zaschnout na vzduchu dle pokynů výrobců
 • krytí místa inzerce
  • sterilní gázu / sterilní transparentní semipermeabilní krytí ev. chlorhexidinem impregnované gelové krytí
  • tunelizované CŽK nevyžadují krytí
  • při mytí (sprchování) provést opatření k zabránění průniku mikroorganizmů do katetru (např. překrytí katetru a spojů nepromokavým ochranným krytem)
 • výběr, výměny a odstranění katetrů
  • vybrat katetr, techniku zavedení i místo zavedení s nejnižším rizikem komplikací
  • katetry, které nejsou nezbytně nutné, rychle odstranit
  • intervaly výměny:
   • periferní žilní katetry (PŽK) u dospělých v intervalech 72 –96 hod. nebo při známkách zánětu v místě zavedení (purulentní sekrece)
 • kontrola / surveillance místa zavedení katetru
  • vizuálně nebo pohmatem přes intaktní krytí v pravidelných intervalech v závislosti na klinickém stavu pacienta
  • jestli má pacient v místě zavedení změněnou citlivost, zvýšenou teplotu bez jiné zjevné příčiny nebo jiné známky svědčící pro lokální nebo celkovou infekci, krytí odstranit a prozkoumat místo zavedení
  • zaznamenávat každou manipulaci s katetrem (datum a čas zavedení, odstranění i výměnu krytí)
  • rutinní mikrobiologická kontrola špiček katetrů není nutná