DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Bulbární a pseudobulbární syndrom

Vloženo 25.09.2020 , poslední aktualizace 25.10.2020

Anatomické poznámky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Bulbární syndrom

 • motorická porucha, vznikající oboustrannou lézí hlavových nervů IX.,X.,XI. (PSS) a XII. nebo jejich jader

Klinický obraz

 • porucha artikulace (dysartrie až anartrie, dysfonie)
 • dysfagie ( (při pití tekutina vytéká nosem, ↑ riziko aspirace)
 • atrofie bulbárních svalů
 • pokles měkkého patra
 • atrofie a fascikulace jazyka
 • hyporeflexie až areflexie dávivého reflexu
 • nevýbavný masseterový reflex
 • u expanzivních procesů může dojít k lézi center řídících dýchání, akci srdeční a vazomotoriku

 

Etiologie

 • degenerativní postižení jader
  • progresivní bulbární paralýza (Duchenneova)
  • amyotrofická laterální sklerosa (ALS)
  • syringomyelie
  • Kennedyho choroba (bulbospinální svalová atrofie) – bulb. syndrom , gynekomastie, tremor rukou, svalové bolesti a krampi
 • léze mozkového kmene či bulbárních nervů

Pseudobulbární syndrom

 • vzniká při oboustranném postižení centrálních motorických drah výše uvedených bulbárních nervů (tract. corticobulbaris)
  • unilaterální léze kortikobulární dráhy nevede k výraznému postižení funkce bulbárních nervů (supranukleární inervace je ipsi- i kontralaterální) – v případě jazyka může být lehká deviace na stranu paresy (převaha zdravého m.genioglossus), v případě hemiparesy může být lehká dysartrie (většinou způsobená paresou n.VII), nebývá porucha polykání

Klinický obraz

 • subj obtíže podobné (proto pseudobulbární) jako u bulbárního syndromu, ale nejsou atrofie jazyka a fibrilace
 • ↑ reflex masseterový (až klonus)
 • výrazně positivní axiální jevy a spastický smích a pláč
 • řeč monotónní až afonická
 • pyramidová ev. i extrapyramidová symptomatika
  • např. „frontální typ“ chůze – bradybazie a brachybazie, pacient je posturálně nestabilní a vyžaduje oporu jinou osobou

Etiologie

 • např. status lacunaris (často spolu s se syndromem prefrontálním)
 • počáteční stadium ALS (než se přidruží i syndrom bulbární)
 • primární laterální skleróza (PLS)  → viz zde