• CSWS i SIADH jsou významnými příčinami hypotonické hyponatrémie
 • často mají podobnou příčinu a sdílejí řadu podobných biochemických ukazatelů, což diagnostiku ztěžuje
 • léčba je ale zcela odlišná

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

SIADH (Syndrome of Inappropriate secretion of ADH)

 • SIADH vzniká z nadměrné, neregulované sekrece antidiuretického hormonu (ADH)
 • hyponatrémie je v úvodu diluční v důsledku retence tekutin. Organismus na hypervolémii reaguje natriurézou, která strhává vodu. Tím dochází ke ztrátě vody i Na (je udržovaná euvolémie, nejsou otoky ani hypertenze). Díky natriuréze se zvyšuje koncentrace moči. U chronického SIADH jsou tedy ztráty Na stejně významné jako retence vody.
 • u SIADH není žízeň inhibována hypoosmolalitou plasmy
 • je třeba vyloučit insuficienci nadledvin, štítné žlázy, hypofýzy, ledvin a v nedávné anamnéze terapii diuretiky

Patofyziologie

Zvýšená produkce ADH v hypothalamo-hypofysárním systému

 • asi prostředníctvím volumoreceptorů
 • při poškození hypofýzy, hypothalamu apod.(zde ale častěji bývá centrální diabetes insipidus)
 • při peroperačním poškození neurohypofýzy se někdy objevuje následující odpověď:
  • DI během prvních 24 hodin (jsou normální hladiny ADH – uvažuje se o cirkulujících antagonistech ADH)
  • za 5-8 dní se objeví nekontrolované uvolňování ADH z umírajících axonů magnocelulárních buněk – SIADH
  • za 4-9 dní se znovu objeví DI
  • izolovaná hyponatrémie bez DI bývá po transsfenoidálních operacích adenohypofýzy v 2% případů, obvykle 4-13 den po operaci
 • dále u krvácení, traumat , tumorů, abscesů, meningitid

Paraneoplastická produkce ADH / ADH-like produktů

 • malobuněčný bronchogenní karcinom, thymom, hormonálně aktivní nádory zažívacího traktu
 • benigní expanse mediastina, plicní choroby jako TBC, pneumonitidy aj.

Vedlejší efekt medikace

 • fenohiaziny
 • tricyklická antidepresiva
 • IMAO
 • SSRI
 • CBZ
 • opiáty
 • clofibrát
 • cyklofosfamid
 • chemoterapie (léky s platinou)
 • NSAIF

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Kauzální terapie

 • např. odstranění tumoru, vysazení rizikových léků (např. CBZ)

Symptomatická terapie

Akutní terapie
Restrikce tekutin

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Suplementace natria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Furosemid
 • Furosemid 20-40 mg i.v.
  • kličkové diuretikum inhibuje výrazně reabsorpci volné vody a interferuje tak s působením ADH
  • hlavně u symptomatických pacientů
Vaptany
 • ev. VAPRISOL (conivaptan)   → viz zde
  • antagonista vasopresinových receptorů V1/2
  • parenterální podání
  • v podstatně způsobuje iatrogenní diabetes insipidus
Chronická terapie
 • dostatečný přívod soli v dietě ( až 200 mmol Na či 12g NaCl / 24 hod)
 • Furosemid 20-40 mg/d
  • saluretika jsou KI !
 • antagonisté vasopresinových receptorů (vaptany)  → viz zde

  • tolvaptan (JINARC)   → viz zde
   • perorální antagonista V2 receptorů
  • účinně koriguje hyponatrémii, oproti restrikci tekutin se zda vyšší riziko překorigování  [Kleindienst, 2020]
 • Lithium carbonát – blokuje účinek ADH v distálním tubulu, již není doporučován pro nefrotoxicitu
 • Demeclocycline –  tetracyklinové atb, jako lithium blokuje účinek vasopresinu v ledvinách (ale ne přímou inhibicí vasopresinových receptorů) – již neni doporučován pro nefrotoxicitu

CSWS (Cerebral Salt Wasting Syndrome)

 • definován jako excesivní natriuresa s hyponatremickou dehydratací
 • vzniká nejčastěji 1-2 týdny po vzniku mozkové léze a většinou odeznívá do 2-4 týdnů
 • některá postižení, které mohou vést k CSWS:
  • mozkové krvácení (hlavně SAK) – nejčastěji
  • úrazy hlavy
  • intrakraniální neurochirgické zákroky
  • mozkové nádory
  • mozkový infarkt
  • karcinomatozní a tuberkulozní meningitida
 • pokud je CSWS přítomen bez jasné vyvolávající patologie, je jeho vhodnější název „sůl ztrácející nefropatie“.
 • pro správnou terapii je zásadní odlišení CSWS od jiné časté příčiny hyponatremie – SIADH

Patofyziologie

 • přesný mechanismus není  objasněn
 • zvýšená adrenergní aktivita se zvýšením renální perfúze a uvolněním dopaminu, který má natriuretické účinky
 • uvolnění natriuretických faktorů
  • atriální natriuretický peptid – ANP
  • mozkový natriuretický peptid – BNP

Klinický obraz

 • příčinou klinických obtíží je hyponatrémie a hypoosmolalita plasmy + deplece intravaskulárního volumu (hypovolémie)

viz kapitola hyposomolalita/hyponatrémie

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • FLUDROCORTISON 0.05-0.4 mg p.o.
  • zvyšuje reabsorbci Na+ v  tubulech a zvyšuje tak ECT, současně zvyšuje exkreci K+ a H+
  • NÚ – hypertenze, otoky, srdeční selhávání, hypokalemická alkalosa
 • korekce hyponatrémie a hypovolémie (hypertonické roztoky)
  • NaCl 10% (amp/10ml=17 mmol) / NaCl 3% (amp/10ml=5 mmol)  –  dávkování viz výše u SIADH
  • cave rychlá korekce hyponatrémie!!!
 • pravdelkný monitoring lab. paramterů

postup při korekci osmolality viz zde

 • později enterální suplementace solí