• zánět endokardu, postihující zejména srdeční chlopně
 • bakterie, které se uchytí na chlopni vedou k tvorbě zánětlivého trombu (vegetaci)
  • zánět je nejčastěji bakteriální, vzácně je způsoben plísněmi a  chlamydiemi
 • velmi závažné onemocnění, i dnes vysoká mortalita
 • infekční endokarditidou (IE) obvykle trpí lidé, kteří mají oslabený imunitní a/nebo srdce
 • je relativně vzácnou příčinou iCMP, na druhou stranu, pacienti s IE mají vysoké riziko embolizace do CNS (~30%) [Cabell, 2001]

Etiopatogeneze

 • obranné mechanismy srdečních chlopní proti infekci jsou omezené vzhledem k absenci vlastního krevního zásobení
 • rizikové faktory viz tabulka
 • na chlopni dochází k tvorbě trombů (vegetací)
 • vegetace mohou embolizovat (ischemie, septické emboly)
 • při delším průběhu se může zhoršovat čerpací funkce srdce a vést až k srdečnímu selhání

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Agresivní bakterie (str. pyogenes, st.aureus)

 • agresivní bakterie, schopné  zničit chlopeň ve velmi krátké době
 • probíhá ve formě akutní endokarditidy
 • stafylokoky častěji napadají poškozené chlopně
 • vegetace mohou embolizovat do periferie i do CNS (riziko vzrůstá s velikostí vegetace a je vyšší u st.aureus)   [Rizzi, 2014]
  • napadají dále místa, na kterých se usadí a poškozují je (tzv. metastatická ložiska)
  • dále může dojít k okluzi některé tepny s infarktem cílové tkáně (mozkový infarkt se objevuje až ve 40% případů)

Méně agresivní bakterie (str. viridans, str.epidermidis)

 • méně agresivní, spíše než by destruovali chlopeň se zde množí a mohou dorůst do rozměrů bránících volnému průtoku krve v srdci
 • probíhá jako  subakutní endokarditida (s pomalejším průběhem)
 • i zde hrozí riziko embolizací s ischemizací
 • nedochází ale k zakládání metastatických ložisek

Klinický obraz

Akutní endokarditida

 • náhlý prudký začátek
 • rychlý vzestup teploty nad 39˚C, zimnice, třesavka
 • dochází ke zvětšení jater a sleziny
 • může být i obraz sepse

Subakutní endokarditida

 • začátek často zcela nenápadný
 • zprvu nespecifické („chřipkové“) příznaky trvajícími několik týdnů
 • poté únava, slabost, mohou být bolesti kloubů a svalů, nechutenství
 • může být váhový úbytek a teploty, bolesti hlavy, noční pocení, krev v moči
 • zvětšení sleziny, případně jater, většinou po déletrvající infekci

Obecné příznaky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Základní biochemické vyšetření

 • základní biochemické vyšetření
 • CRP ev. prokalcitonin (PCT)
 • KO+diff, FW

Detekce infekčního agens

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Echokardiografie

 • TTE většinou negativní
 • TEE průkaz chlopenních vegetací  TEE - vegetace na aortální chlopni
  • pokud je iniciální TEE negativní a trvá vysoké klinické podezření na IE, pak zopakovat TEE za 7-10 dní

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostická kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Symptomatická léčba

 • analgetika, antipyretika
 • antiarytmika, diuretika

Antikoagulace a antiagregace

 • antikoagulační léčba (LMWH)
  • u pacientů s akutní iCMP není plná antikoagulace rutinně podávána pro vysoké riziko hemoragické transformace
  • cílové antiXa není v těchto případech v doporučeních jasně specifkováno
 • antiagregace nemá pravděpodobně efekt

Antibiotická léčba

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kardiochirurgická léčba

 • náhrada či plastika chlopně
 • zvážit časnou operaci při neúspěchu atb léčby (např. rekurentní embolizace)   (AHA/ASA 2021 2a/B-NR)
 • u pacientů s CMP/TIA zvážit časnou operaci při rozsáhlých vegetacích (délka > 10 mm)  (AHA/ASA 2021 2b/B-NR)
 • naopak u pacientů s rozsáhlou ischemií či krvácením odložit operaci min. o 4 týdny   (AHA/ASA 2021 2b/B-NR)
 • indikaci k operaci je i srdeční selhání v důsledku poškození chlopně endokarditidou

Komplikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.