Modified Rankin Scale (mRS)

Vloženo 02.10.2019 , poslední aktualizace 10.02.2020

  • slouží ke zhodnocení následků CMP
  Modified Rankin Scale (mRS)
0   žádné symptomy
1
  – lehký deficit
  – zvládá všechny aktivity jako před CMP
2
  – neschopen zvládnout všechny předchozí aktivity
  – je plně soběstačný bez cizí pomoci
3   – vyžaduje pomoc při některých aktivitách

  – schopen chůze bez pomoci druhé osoby
4   – chůze jen s pomocí druhé osoby

  – neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby
5   – upoután na lůžko

  – vyžaduje trvalou péči
6
  smrt