ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Marfanův syndrom

Vloženo 31.01.2020 , poslední aktualizace 01.07.2020

Etiopatogeneze

 • multisystémové, geneticky vázané onemocnění pojivové tkáně
  • většinou familiárně vázané (75%)
  • sporadická forma (25%)
 • AD dědičnost, řada mutací
  • mutace genu FBN1 (15q15-q21.1) a genu FBN 2 (5q23-q31) – koduje fibrilin
  • v genu TGFBR2 (transforming growth factor-beta receptor 2) lokus 3p22
  • v genu TGFBR1, lokus 9q22
 • typicky dominuje postižení skeletu, očí a srdce
 • v cévách je postižena tunica media

Mutace v genu FBN1 způsobuje, že pojivová tkáň je slabší. Dále se předpokládá, že zmutovaný fibrillin neudrží pod kontrolou nadbytek TGFB a jeho zvýšená aktivita vede k patologickým změnám v různých orgánech těla. Tato regulační úloha je narušena i v případě mutací v genech pro receptory transformujícího růstového faktoru beta, geny TGFBR1 a TGFBR2.

Klinický obraz

Neurovaskulární manifestace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kardiovaskulární manifestace

 • častá příčina fatálních komplikací (příčina úmrtí až v 90%)
 • dilatace (až 80%) či disekce ascendentní aorty [Hwa, 1993]
  • počínající dilatace patrna často již koncem 1.dekády
 • častá aortální regurgitace, prolaps Mi chlopně
 • dilatace pulmonární tepny
 • disekce aorty s přechodem na ACC/ACI

Postižení skeletu

 • vysoká postava
 • dlouhé, tenké končetiny
 • hypermobilní klouby
  • příznak palce – palec přesahující ulnární okraj ruky při prstech sevřených v pěst
  • příznak zápěstí – při obejmutí zápěstí palec přesahuje ukazovák
 • scapula alata
 • pectus carinatum a excavatum
 • pes planus
 • arachnodaktylie
 • skolióza a jiné deformity páteře
 • dolichocefalie
Marfanův syndrom
Marfanův syndrom

Oftalmologické projevy

 • ektopie čočky (až u 50% případů)
 • myopie
 • tendence k odchlípení sítnice

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • jen symptomatická
 • prevence námahy
 • monitorace skeletu
 • á rok ECHO srdce a aorty
 • pravidelné oftalmologické kontroly
 • není doporučeno těhotentství
 • léčba akutní CMP i prevence je standardní