DOPLŇKY

Clock Drawing Test (CDT)

Poslední aktualizace 27.01.2023, vloženo 27.10.2020

 • Clock Drawing Test (CDT – test hodin) spolu s MMSE (Mini Mental State Exam) jsou jednoduché, snadno proveditelné testy zaměřené na screening pacientů s demencí
 • CDT je citlivý na vizuospaciální poruchy i poruchy konstrukčně-praktické a exekutivní, dále můžeme detekovat dysgrafii ev . i poruhu paměti (při ústním zadání úlohy)
 • používají se testy s i bez předkresleného kruhu (u velkého předkresleného kruhu se lépe projeví vizuospaciální poruchy)   [Ressner, 2002]
 • existuje řada hodnotících škál, většina doporučuje zadat k zakreslení čas 11:10  
 • CDT může odhalit poruchy, které MMSE zůstávají skryté a naopak –  současné užití CDT a MMSE snižuje riziko falešně negativních vyšetření na demence

Hodnocení dle Sunderlanda

 • 10 bodů nejlepší, 1 bod nejhorší výkon
 • cut-off hodnota normy 6/10
10-6  Kresba ciferníku s kruhem a čísly převážně intaktní
10. ručičky ve správné pozici
9. lehké chyby v pozici ručiček
8. těžší chyby v pozici minutové a hodinové ručičky
7. pozice ručiček je jasně mimo správný směr
6. nesprávné / žádné užití ručiček navzdory opakované instrukci
5-1  Kresba ciferníku s kruhem a zcela nesprávnými čísly
5. nahromadění čísel v kruhu s čísly v jednom místě nebo obrácené pořadí čísel. Ručičky stále mohou být nějakým způsobem přítomny
4. deformace číselné sekvence, integrita obrazu hodin je již zrušena (čísla chybí nebo jsou mimo kruh)
3. čísla a kruh ciferníku nejsou spojeny v jeden celek, ručičky nepřítomny
2. jen velmi přibližná podoba ciferníku
1. pokusy neinterpretovatelné ev. zcela bez pokusů o kresbu

Hodnocení dle Hendriksena

 • hranice pro patologickou kresbu ≤ 3 body
 • nejhorší výsledek je –3 !
 • stupnice je koncipována i pro společné kumulativní skóre s MMSE, kdy patologie je při součtu výsledků MMSE + CDT ≤ 31 bodů
1 bod za každou splněnou následující podmínku
 • všech 12 čísel je přítomno
 • čísla jsou kolem vnitřku kruhu
 • čísla jsou ve správném pořadí
 • čísla symetricky rozmístěna, zejména osy 6–12 a 3–9 jsou zachovány
 • dvě ručičky jsou přítomny
 • ručičky ve správné pozici
Minus 1 bod za každé následující
 • další čísla jsou přidána nebo se opakují
 • přítomny pomocné čáry (tzv. segmentace)
 • všechna nebo některá čísla jsou rotována
Test hodin (clock test)