DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Syndrom capsula interna

Vloženo 02.02.2021 , poslední aktualizace 19.02.2021

 • při syndromu capsula interna dochází k narušení vertikálního spojení mozkové kůry a podkorových struktur

Anatomické poznámky

 • capsula interna sestupuje z centrum semiovale mezi thalamus a BGG
 • vede většinu korových centripetálních a centrifugálních vláken
 • crus anterius – mezi caput nuclei caudati a ncl. lentiformis – probíhají zde fronto-pontinní dráhy
 • genu –  tr. cortico-nuclearis (pro svaly obličeje)
 • crus posterius – mezi thalamem a ncl. lentiformis – tr. cortico-spinalis (pro svaly končetin a trupu), tr. cortico-rubralis, tr. cortico-reticularis
 • pars retrolenticularis – rozšířená část dorsálně od ncl.lentiformis
  • tr. parieto-occipito-pontinus
  • radiatio optica
  • radiatio acustica
 • současně v crus anterius + genu + crus posterius probíhají vlákna spojující thalamus a kůru – radiatio thalami anterior (frontothalamická dráha), superior a posterior
Capsula interna

Cévní zásobení capsula interna

Cévní zásobení capsula interna

Klinický obraz

Crus frontale (anterius)

 • nutkavý smích a pláč (fronto-thalamické dráhy)
 • pseudocerebellární syndrom (fronto-ponto-cerebellární dráhy)

Genu a crus occipitale (posterius)

 • kontralaterální hemiplegie (hemiparéza) vč. n.VII a XII (léze tr. corticonuclearis a corticospinalis) – po příhodě pseudochabá, pozdějí spastická s W-M držením končetin
 • hemianestesie (hemihypestesie) –  léze thalamokortikálních drah pro povrchovou a hlubokou citlivost
 • hemiataxie (thalamoparietální dráhy)
 • hemianopsie  (zraková dráha)
 • kombinace motorického, senzitivního deficitu a hemianopsie imponuje jako hemisferální léze ⇒ dif dg ischemie v povodí a.choroidea anterior vs. okluze ACM

Oboustranná léze capsula interna

 • oboustranná ložiska v capsula interna (hl. při status lacunaris) vedou k tzv. pseudobulbárnímu syndromu jako následku přerušení kortiko-bulbárních drah
 • klinicky: hypomimie, dysartrie/anartrie, dysfagie, kvadruparéza, spastický smích a pláč