ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Migréna a ischemické CMP

Vloženo 27.01.2020 , poslední aktualizace 11.06.2021

 • studie prokázaly vyšší riziko iCMP u migrény s aurou (RR ∼ 2.16), u migrény bez aury vyšší riziko není popisováno   [Lee, 2016]   [Anderson,2013]  [Stang,2005]
 • riziko CMP se zvyšuje u žen s migrénou s aurou, spolu s kouřením a užíváním HAK a dále u status migrenosus   [Millhaud,2001]
 • absolutní riziko iktu je nicméně nízké, HAK u pacientek bez předchozí CMP není KI, doporučuje se nekouřit

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Migrenózní infarkt

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Migréna a němé infarkty

 • dle MR studií je zvýšená prevalence klinicky němých cerebelárních infarktů u migrény s aurou   [Kruit, 2004]

Migréna a TGA

 • vyšší predispozice ke vzniku TGA

Diferenciální diagnostika

Perzistující aura bez infarktu

 • splněna kritéria pro migrénu s aurou
 • jeden z příznaků aury trvá > 1 týden a zobrazovací vyšetření vyloučí infarkt v odpovídající lokalizaci

Stroke-like migrenózní ataky po radioterapii

 • stroke-like migraine attacks after radiation therapy (SMART)  [Black, 2006]
 • pozdní následek RT (odstup několik let)
 • bolesti hlavy (někdy s aurou) s prolongovaným, ale reverzibilním neurologickým deficitem (trvání až několik týdnů)
 • na MR je difúzní sycení mening, které samo odeznívá

Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis (HaNDL)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Call-Flemmingův vazokonstrikční syndrom

Léčba pacienta s migrénou po CMP

 • protidestičková terapie
  • ASA/CLP
  • cilostazol může provokovat bolesti hlavy
 • statin může mít současně profylaktický efekt na migrénu   → viz zde
 • stejně tak působí profylakticky na migrénu i většina antihypertenziv   [Lee, 2016]
 • existuje teoretické riziko triptanů a antagonistů CGRP u pacientů s předchozí CMP (cestou vasokonstrikce)    [Aradi, 2019]
  • dle AHA/ASA 2021 nicméně nelze dát žádné jasné doporučení pro nedostatek dat
  • není jasné, zda vyšší riziko iCMP souvisí s terapií nebo tíží migrény
 • profylaktická terapie migrény nesnižuje riziko CMP  [Øie, 2019]

Prevence

 • primární prevence CMP (antitrombotika, statin) u pacientů s migrénou není třeba – pokud není jiná indikace