ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Migréna a ischemické CMP

Vloženo 27.01.2020 , poslední aktualizace 11.06.2021

 • studie prokázaly vyšší riziko iCMP u migrény s aurou (RR ∼ 2.16), u migrény bez aury vyšší riziko není popisováno   [Lee, 2016]   [Anderson,2013]  [Stang,2005]
 • riziko CMP se zvyšuje u žen s migrénou s aurou, spolu s kouřením a užíváním HAK a dále u status migrenosus   [Millhaud,2001]
 • absolutní riziko iktu je nicméně nízké, HAK u pacientek bez předchozí CMP není KI, doporučuje se nekouřit
Klasifikace migrény
Klasifikace migrény
Retinální migréna
 • nejméně dvě ataky splňující níže uvedená kritéria:
  • postupný rozvoj aury > 5 minut
  • plně reverzibilní monookulární skotom nebo amauróza trvající < 60 min, potvrzené vyšetřením během ataky nebo nákresem výpadku zorného pole pacientem
  • bolesti hlavy následují zrakové poruchy ve volném intervalu do 60 min, mohou však zrakovým projevům předcházet
  • normální oftalmologické vyšetření mimo ataky, embolizace byly vyloučeny odpovídajícími vyšetřeními (nejčastěji SONO mag. tepen)
Migréna s prolongovanou aurou
 • jsou splněna kritéria pro migrénu s aurou, ale nejméně jeden symptom aury trvá > 60 min a < 7 dní a současně MR DWI neprokazuje čerstvou ischemii
 • pokud MR DWI prokáže čerstvou ischemickou lézi, je třeba stav zařadit do skupiny migrenózních infarktů bez ohledu na trvání symptomů aury
Status migrenosus
 • jsou splněna kritéria odpovídající migréně s aurou nebo bez aury
 • bolestivá fáze trvá, i přes léčbu, > 72 hodin
  • mohou být přítomny i nebolestivé intervaly < 12h (během spánku či po medikaci)
 • v klinic­kém obraze dominuje adynamie, bledost, lehké zvýše­ní tělesné teploty a zvracení
Hemiplegická migréna
 • min. 2 ataky pro jistou dg
 • plně reverzibilní motorický deficit ev. deficit senzorický či porucha řeči
 • nejméně 1 symptom aury se rozvíjí > 5 minut
 • non-motorické příznaky trvají 5-60 minut, motorické příznaky trvají < 72 h
 • aura je doporovázena či do 60 min následována typickou bolestí hlavy
 • jiné příčiny byly vyloučeny (především iCMP)
Kmenová (bazilární) migréna
 • min 2 ataky pro jistou dg
 • plně reverzibilní deficit senzorický, visuální  či porucha řeči, ≥ 2 z těchto příznaků:
  • dysartrie
  • vertigo
  • tinnitus
  • hypacusis
  • diplopie
  • ataxie
  • porucha vědomí
 • ne hemiparesa a retinální příznaky!
 • nejméně 1 symptom aury se rozvíjí > 5 minut
 • každá aura trvá 5-60 minut
 • aura je doporovázena či do 60 min následována typickou bolestí hlavy
 • jiné příčiny byly vyloučeny (především iCMP)
Migrenosní infarkt
Perzistující aura bez infarktu
 • splněna kritéria pro migrénu s aurou
 • jeden z příznaků aury trvá > 1 týden a zobrazovací vyšetření vyloučí infarkt v odpovídající lokalizaci

Etiopatogeneze

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Migrenózní infarkt

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Migréna a němé infarkty

 • dle MR studií je zvýšená prevalence klinicky němých cerebelárních infarktů u migrény s aurou   [Kruit, 2004]

Migréna a TGA

 • vyšší predispozice ke vzniku TGA

Diferenciální diagnostika

Perzistující aura bez infarktu

 • splněna kritéria pro migrénu s aurou
 • jeden z příznaků aury trvá > 1 týden a zobrazovací vyšetření vyloučí infarkt v odpovídající lokalizaci

Stroke-like migrenózní ataky po radioterapii

 • stroke-like migraine attacks after radiation therapy (SMART)  [Black, 2006]
 • pozdní následek RT (odstup několik let)
 • bolesti hlavy (někdy s aurou) s prolongovaným, ale reverzibilním neurologickým deficitem (trvání až několik týdnů)
 • na MR je difúzní sycení mening, které samo odeznívá

Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis (HaNDL)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Call-Flemmingův vazokonstrikční syndrom

Léčba pacienta s migrénou po CMP

 • protidestičková terapie
  • ASA/CLP
  • cilostazol může provokovat bolesti hlavy
 • statin může mít současně profylaktický efekt na migrénu   → viz zde
 • stejně tak působí profylakticky na migrénu i většina antihypertenziv   [Lee, 2016]
 • existuje teoretické riziko triptanů a antagonistů CGRP u pacientů s předchozí CMP (cestou vasokonstrikce)    [Aradi, 2019]
  • dle AHA/ASA 2021 nicméně nelze dát žádné jasné doporučení pro nedostatek dat
  • není jasné, zda vyšší riziko iCMP souvisí s terapií nebo tíží migrény
 • profylaktická terapie migrény nesnižuje riziko CMP  [Øie, 2019]

Prevence

 • primární prevence CMP (antitrombotika, statin) u pacientů s migrénou není třeba – pokud není jiná indikace