OBECNÉ POSTUPY / HYPERTENZE

Hypertenzní krize

Vloženo 09.11.2019 , poslední aktualizace 05.02.2020

Definice

 • náhlý vzestup tlaku  (TKd > 120-130 mmHg a TKs> 220mmHg) +  orgánové komplikace (srdce, ledviny, CNS, oči)
 • vzniká buď jako komplikace chronické neléčené nebo špatně léčené primární hypertenze nebo jako komplikace sekundární hypertenze

Klinické příznaky

 • cerebrovaskulární
 • kardiovaskulární
  • akutní levostranné srdeční selhání
  • akutní IM / nestabilní AP
  • akutní aortální disekce
 • renální
  • akutní renální selhání
 • oční
  • hypertenzní retinopatie

Dělení dle závažnosti

Závažnosti hypertenzní krize se odvíjí od:

 • aktuální a původní hodnoty TK
 • rychlost zvýšení TK (za jak dlouho se krevní tlak zvýšil z původních hodnot na hodnoty aktuální).

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie emergentní hypertenzní krize

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.