DOPLŇKY / ŠKÁLY

Barthel Index (Barthelové škála)

Vloženo 11.08.2020 , poslední aktualizace 10.09.2020

 • mezinárodně rozšířený skórovací dotazník v oblasti motorických aktivit denního života (ADL)
 • původně byl používán pro pacienty s neuromuskulárními a muskuloskeletálními onemocněními, ale jeho používání bylo rozšířeno i na ostatní pacienty s disabilitou
 • Index Barthelové hodnotí funkční omezení ve 3 stupních (0-5-10 bodů) v celkem 10 oblastech (tedy celkem 0-100 bodů)

Jak škálovat

 • důležité je to, co pacient reálně dokáže, ne to co by chtěl nebo dle předpokladů měl
 • plný počet bodů vylučuje i jen minimální pomoc resp. přítomnost druhé osoby a to vč. nápovědy
 • pacient může využívat mechanické pomůcky (madla na stěnách, hole, berle apod.)
 • ad bod 9 – pohyb na vozíku samostatně ovládaném pacientem bodujeme 15
HODNOCENÝ ASPEKT
POPIS   
BODY
1. Najezení, napití
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
2. Oblékání

 • vč. knoflíků, zipů
 • připouští se využití suchých zipů
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
3. Koupání

 • sprcha nebo vana
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
4. Osobní hygiena
(česání, mytí rukou, čištění zubů, holení apod.)
SAMOSTATNĚ NEBO S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
5. Kontinence moči
(u pacienta s močovým katetrem, který je schopen sám obsluhovat katetr a vyprazdňovat sáček skórujeme 10)
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
0
6. Kontinence stolice
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
0
7. Použití WC
(včetně transferu na toaletu,  vysvléknutí, očištění a obléknutí)
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
8. Přesun lůžko-židle
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
15
S MALOU POMOCÍ
10
VYDRŽÍ SEDĚT
5
NEPROVEDE
0
9. Chůze po rovině

 • chůze o holi nebo berlích, pohyb na vozíku samostatně ovládaném – bodujeme 15
 • chůze musí být bezpečená
SAMOSTATNĚ NAD 50 M
15
S POMOCÍ 50 M
10
NA VOZÍKU 50 M
(tlačen druhou osobou)
5
NEPROVEDE
0
10. Chůze po schodech
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
Hodnocení soběstačnosti
0-40 bodů vysoce závislý
45-60 bodů závislost středního stupně
65-95 bodů lehká závislost
100 bodů nezávislý