DOPLŇKY / ŠKÁLY

Barthel Index (Barthelové škála)

Vloženo 11.08.2020 , poslední aktualizace 02.09.2022

 • validovaný dotazník hodnotící aktivity denního života (ADL).
 • původně byl používán pro pacienty s neuromuskulárními a muskuloskeletálními onemocněními, ale jeho používání bylo rozšířeno i na ostatní pacienty s disabilitou (vč CMP)
 • Index Barthelové hodnotí funkční omezení ve 3 stupních (0-5-10 bodů) v celkem 10 oblastech (tedy celkem 0-100 bodů)

Jak škálovat

 • cílem je stanovit stupeň nezávislosti na jakékoliv pomoci, fyzické nebo verbální
 • důležité je to, co pacient reálně dokáže, ne to co by chtěl nebo dle předpokladů měl
 • zdroj informací pro škálování
  • dotazování se pacienta, přátel, příbuzných, zdravotnického personálu
  • pomocí přímého pozorování (není nutné)
 • plný počet bodů vylučuje i jen minimální pomoc resp. přítomnost (dohled) druhé osoby a to vč. nápovědy
 • pacient k zajištění soběstačnosti může využívat mechanické pomůcky (madla na stěnách, hole, berle apod.)
 • střední kategorie (většinou za 5 bodů) předpokládají, že pacient vynakládá více než 50 % úsilí k zajištení dané činnosti
 • ad bod 9 – pohyb na vozíku samostatně ovládaném pacientem bodujeme 15
ČINNOST
VÝKON
BODY
1. Příjem potravy a tekutin
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NESVEDE
0
2. Oblékání

 • vč. knoflíků, zipů
 • připouští se využití suchých zipů
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
(zvládne alespoň 50% činností)
5
NESVEDE
0
3. Koupání

 • sprcha nebo vana
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NESVEDE
0
4. Osobní hygiena
(česání, mytí rukou, čištění zubů, holení apod.)
SAMOSTATNĚ NEBO S POMOCÍ
5
NESVEDE
0
5. Kontinence moči
(u pacienta s močovým katetrem, který je schopen sám obsluhovat katetr a vyprazdňovat sáček skórujeme 10)
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
(nebo katetrizovaný, neschopen obsluhy katetru)
0
6. Kontinence stolice
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
0
7. Použití WC
(včetně transferu na toaletu, vysvléknutí, očištění a obléknutí)
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NESVEDE
0
8. Přesun lůžko-židle
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
15
S MALOU POMOCÍ
10
VELKÁ POMOC, ALE VYDRŽÍ SÁM SEDĚT
5
NESVEDE, NESCHOPEN SEDU
0
9. Chůze po rovině

 • chůze o holi nebo berlích, pohyb na vozíku samostatně ovládaném – bodujeme 15
 • chůze musí být bezpečená
SAMOSTATNĚ > 50 M
15
S POMOCÍ > 50 M
10
NA VOZÍKU > 50 M
(samostatně)
5
NESVEDE nebo < 50M
0
10. Chůze po schodech
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NESVEDE
0

Podle celkového skóre jsou pacienti rozděleni do několika kategorií (v literatuře lze najít poměrně rozdílné definice jednotlivých kategorií….)

Interpretace výsledků
0-20 totální závislost
21-60
těžká závislost
61-90
středně těžká závislost
91-99
velmi lehká závislost
100
nezávislý
Interpretace výsledků  (UZIS)
0-40 bodů vysoce závislý
45-60 bodů závislost středního stupně
65-95 bodů lehká závislost
100 bodů nezávislý