TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ

Terapie v subakutním stádiu trombózy mozkových splavů

Poslední aktualizace 28.02.2024

Antikoagulace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

HAK, těhotenství

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antikonvulziva

 • optimální délka podávání ASM (antiseizure medication) není známo
 • riziko epilepsie 5-11% (vyšší u parenchymových hemoragií a pacientů s fokálním deficitem)
 • délku užívání medikace odvodit od přítomnost a rozsahu parenchymových změn, EEG nálezu a timingu epileptických záchvatů (časné x pozdní)
 •  jednoznačné doporučení není, postupovat individuálně, nezatěžovat pacienta zbytečným dlouhodobým užíváním AE
  • u izolovaného symptomatického záchvatu (<2 týdny od vzniku CVT) bez parenchymové léze vysazovat AE za 2-4 týdny
  • u izolovaného symptomatického záchvatu či více ASZ  s parenchymovou lézí a/nebo patologickým EEG ponechat 3-12 měsíců
  • u post CVT epilepsie (alespon 2 záchvaty > 2 týdny od vzniku CVT) – AE léčba dlouhodobá

Neuropsychiatrické projevy

Chronická cefalea

 • až 14% pacientů mívá bolesti hlavy (nutné vyloučit recidivu)