ZOBRAZOVACÍ METODY / POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE

CT angiografie

  400 x  –  vloženo 25.10.2019 , poslední aktualizace 15.05.2020

  • neinvazivní zobrazení  extra- i intrakraniálních tepen založené na prostorové rekonstrukci obrazu ze série axiálních skenů po podání kontrastní látky
  • vyšetření se standardně provádí od aortálního oblouku po vertex
  • podává se 50-60 ml k.l.
  • základem pro hodnocení jsou zdrojové snímky (řezy), rekonstrukce (např. MIP – maximum intensity projection) mohou být za určitých okolností užitečné, ale jsou zatíženy chybami
  • upravit parametry width a level ke zhodnocení např. kalcifikovaných stenóz  - Zdrojové snímky CTA extrakraniálně a intrakraniálně. A – standardní nastavení (W300/L30) B – po úpravě parametrů úprava okna (W730/ L310). Ideální parametry se u  různých přístrojů liší

Hodnocení stenóz a okluzí

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Měření karotické stenózy

Měření stenózy dle NASCET a ECST

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Plošná redukce lumen

  • CTAG umožňuje měřit plošnou redukci lumen na zdrojových snímcích nebo stupeň stenózy na rekonstrukcích
  • ačkoli tyto způsoby měření mohou více odpovídat stupni aterosklerotického postižení, nejsou tyto způsoby prakticky využitelné pro indikaci karotické endarterektomie (níže je uvedena přibližná korelace měření průřezu a plochy stenózy)
Stenóza ACI 71 % dle NASCET (1-1.45/5.03 x 100)
Stenóza ACI 58% dle NASCET (1-2.44.01/5.77 x 100)

Jiné metody měření stupně stenózy je možné používat, ale je potřeba vždy dokumentovat, jak byl stupeň stenózy vypočten. Tyto pomocné metody měření stupně stenózy byl ale neměly sloužit jako kritérium pro indikaci karotické endarterektomie (výsledky studií lze vztahovat pouze k měření dle NASCET).

Hodnocení kolaterál na CTA

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CTA “perfúze”

  • kromě hodnocení vlastní okluze lze zdrojové snímky CT angiografie využít i k orientačnímu zhodnocení perfúzního deficitu (zvlášť pokud CTP není součastí standardního vyšetřovacího protokolu)
  • kontrastní látka vyplní kapiláry v normálně perfudované tkáni, ale bude chybět v ischemizované oblasti a tato se bude jevit jako hypodenzní
  • k optimálnímu zobrazení je opět potřeba upravit parametry okna
Časné známky ischemie na nativním CT (A,B) a výpadek perfúze na zdrojových scanech CT angiografie („CTA perfúze“) (C,D)

CTA diagnostika mozkové smrti