• neinvazivní zobrazení  extra- i intrakraniálních tepen založené na prostorové rekonstrukci obrazu ze série axiálních skenů po podání kontrastní látky
 • vyšetření se standardně provádí od aortálního oblouku po vertex
 • podává se 50-60 ml k.l.
 • základem pro hodnocení jsou zdrojové snímky (řezy), rekonstrukce (např. MIP – maximum intensity projection) mohou být za určitých okolností užitečné, ale jsou zatíženy chybami
 • upravit parametry width a level ke zhodnocení např. kalcifikovaných stenóz  - Zdrojové snímky CTA extrakraniálně a intrakraniálně. A – standardní nastavení (W300/L30) B – po úpravě parametrů úprava okna (W730/ L310). Ideální parametry se u  různých přístrojů liší

Hodnocení stenóz a okluzí

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CTA v diagnostice karotické stenózy

Těsná stenóza ACI dx na CT angiografii
Těsná stenóza ACI vlevo na CTA

Hodnocení AS plátů na CTA

 • kromě stupně stenózy přináší CTA i informace o charakteru plátu (ten lze posoudit i pomocí UZ nebo MRI → viz zde)
 • hodnotíme:
  • délku a šířku plátu
  • tvar (cirkulární, semicirkulární, excentrický)
  • povrch (hladký, nerovný, exulcerovaný)
  • denzitu (hypodenzní, isodensní, hyperdenzní)
  • homogenní x heterogenní
  • přítomnost kalcifikací a nasedajících trombů (ILT)
 • nález intraluminálních trombů (ILT)  zvyšuje pravděpodobnost symptomatické stenózy, narozdíl od hladkých nebo silně kalcifikováných plátů  [Eesa, 2010]
 • v případě rozsáhlých kalcifikací je nález na CTA přehlednější než na UZ, kde se kvuli echostínu musíme spolehnout na dopplerovské vyšetření   Významná stenosa ACI vlevo, podmíněná smíšeným plátem s výraznými kalcifikacemi. Ty limitují hodnocení UZ nálezu.  Hemodynamicky významná stenosa (Dopplerovské vyšetření)
Hladký, nerovný a exulcerovaný AS plát
Homogenní a heterogenní AS plát
Hypodenzní, isodenzní a hyperdenzní plát

Měření stenózy dle NASCET a ECST

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Plošná redukce lumen

 • CTA umožňuje na zdrojových snímcích měřit kromě průměru stenózy i její areu     [Saba, 2009] 
  • do rovnice NASCET resp. ECST tedy lze vložit plochu místo průměru
  • tento způsob měření více odpovídá reálnému stavu stenózy (níže je uvedena přibližná korelace měření průřezu a plochy stenózy)
 • nicméně indikace k CEA vychází z výsledků studií, které hodnotily průměr
Stenóza ACI 71 % dle NASCET (1-1.45/5.03 x 100)
Stenóza ACI 58% dle NASCET (1-2.44.01/5.77 x 100)

Hodnocení kolaterál na CTA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CTA „perfúze“

 • kromě hodnocení vlastní okluze lze zdrojové snímky CT angiografie využít i k orientačnímu zhodnocení perfúzního deficitu (zvlášť pokud CTP není součastí standardního vyšetřovacího protokolu)
 • kontrastní látka vyplní kapiláry v normálně perfudované tkáni, ale bude chybět v ischemizované oblasti a tato se bude jevit jako hypodenzní
 • k optimálnímu zobrazení je opět potřeba upravit parametry okna
Časné známky ischemie na nativním CT (A,B) a výpadek perfúze na zdrojových scanech CT angiografie („CTA perfúze“) (C,D)

CTA srdce

 • CTA lze využít i k detekci trombů v levé síni
  • referována byla vysoká sensitivita a specifita ve srovnání s TEE [Hur, 2009]
 • vyšetření by mohlo přinést i informaci o případné plicní embolii    Plicní embolie na CTA
 • CTA protokol by tedy zahrnoval vyšetření od levé síně až po vertex

CTA diagnostika mozkové smrti