INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / MALFORMACE

Kavernózní malformace (kavernom)

Vloženo 05.09.2019 , poslední aktualizace 15.04.2022

 • cerebrální kavernózní malformace (CCM) je definována jako dobře ohraničené nahromadění dilatovaných tenkostěnných cév
  • přítomna jen vrstva endotelu a subendoteliální stroma
  • bez buněk hladkého svalstva a elastických vláken
 • častý je hemosiderinový lem (patrný na MR)
 • formy:
  • sporadická
   • výskyt v populaci 0.4-0.9%  [Sage, 1993]
   • tvoří 8-15% všech cévních malformací
   • většinou 1 ložisko (cca 70%)
  • familiární
   • geneticky vázaná mnohočetná kavernomatóza (AD)     Kavernomatóza (MR SWI)
   • častěji symptomatické
 • mohou být lokalizovány kdekoliv (cca 80% supratentoriálně)
 • asociované anomálie
  • café au lait spots
  • DVA (venózní angiom)
MR 0.25-0.7%
rebleeding 4,5%
MR, DSA 0.2-0.4%
DSA,CTA 2-4 %
rebleeding 6-18%
MR velmi nízké
DSA, MRA, CTA
typ I – velmi nízké
typ II, III – až 8%
Karotido-kavernózní píštěl (CCF) DSA, MRA velmi nízké
Zdroje IC krvácení
Kavernózní malformace (kavernom)

Patofyziologie

 • diapedéza erytrocytů přes patologickou stěnu kavernomu
  • degradační produkty Hb vedou k patologické excitabilitě, oxidativnímu poškození a glióze buněk ⇒ epilepsie
 • krvácení do kavernomu ⇒ nárůst objemu malformace
 • krvácení do okolí

Klinický obraz

 • klinicky němé až v 44%
 • epileptické záchvaty (45-70%) [Májovský, 2014]  [Sage, 1993]

  • hlavně u lézí v F a T laloku
  • kavernózní malformace jsou příčinou cca 4% refrakterních epilepsií
 • kr­vácení
  • nízké riziko (0.25-0.7% ročně),  vzrůstá při předchozím krvácení (4.5% ročně)
  • vyšší riziko u infratentoriálních lézí
  • krvácení nebývají fatální pro nízký tlak uvnitř malformace, ale opakovaná krvácení mohou vést i k závažnému deficitu
 • bolesti hlavy (20-30%)
 • méně často ložiskový nález (např. při lézi v cerebellu a kmeni)
 • rizikové faktory pro nepříznivý průběh
  • vícečetné léze
  • CCM3 genotyp
  • časná klinická manifestace
  • infratentoriální lokalizace
  • průměr >1cm
  • přidružená žilní anomálie

Diagnostika

 • CT
  • většinou špatně patrné ložisko (negativní CT až v 50% případů)
  • kavernom může být mírně hyperdenzní, s drobnými kalcifikacemi     Kavernom
  • bez sycení či jen minim postkontrastní enhancement  Hyperdenzní kavernom na nativním a postkontrastním CT
  • bez mass efektu, bez kolaterálního edému
  • ev. může být zachyceno čerstvé krvácení
 • MR (senzitivita 100%)  Kavernom na MR T2 a MR GRE Kavernom na CT, MR T1 a MR GRE
  • vzhled popcornu   Kavernom na MR
  • nehomogenní ložisko s hemosiderinovým lemem (T2 hypointenzní)   Kavernom - hypointenzní lem v T2 obraze
  • výrazný nález na GRE„blooming artifact“
  • většinou se nesytí, i když je enhancement možný  [Pinker, 2006]
 • DSA bývá normální
Kavernózní malformace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • typ I: subakutní hemoragie
  • T1: hyper
  • T2: hypo/ hyper
 • typ II: klasická „popcorn“ léze     Kavernom - "popcorn" léze, typ II
  • T1 a 2: smíšený signál
  • GRE/SWI : hypointenzní lem, blooming
 • typ III: chronické hemoragie
  • T1: hypo-/ isointenzní centrálně
  • T2: hypointenzní centrálně
  • GRE/SWI : hypointenzní lem / blooming
 • typ IV : vícečetné tečkovité hemoragie
  • GRE/SWI  tečkovitá ložiska s bloomingem
  • obtížné odlišení od kapilární teleangiektázie

Management

Operace, radioterapie

 • mikrochirurgické odstranění
  • relativně bezpečná operace s nízkou morbiditou a mortalitou    [Májovský, 2014]
  • jasnou indikací je refrakterní epilepsie a recidiva krvácení

   • až 90% nemocných s epi projevem kavernomu je po operaci bez záchvatů
  • u infratentoriálních kavernomů preferována operace u cerebellárních lézí a u izolovaně krvácejících lézí blízko komory či cisterny   [Amato, 2013]
 • u inoperabilních lézí lze zvážit ozáření gamma nožem [Liščák, 2013] [Liščák, 2000]
  • indikace i výsledky jsou kontroverzní
  • na rozdíl od AV malformací nelze sledovat přímý efekt terapie, ale jen rozdíl v klinickém průběhu oproti neošetřeným lézím

Konzervativní postup

 • asymptomatické kavernomy sledovat v čase – MR á 1-2 roky
 • udržovat normotenzi
 • zdá se, beta-blokátory snižují riziko intrakraniálního krvácení a progresivního fokálního neurologického deficitu u pacientů s CCM (Zuurbier, 2022)