DOPLŇKY / ŠKÁLY

ROPE

(Risk of Paradoxical Embolisation)

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

Charakteristiky     Body
Bez anamnézy art. hypertenze 1
Bez DM 1
Bez anamnézy TIA/stroke (ne aktuální CMP) 1
Nekuřák 1
Kortikální infarkt na MR/CT 1
Věk
12-29 5
30-39 4
40-49 3
50-59 2
60-69 1
≥ 70
0
Celkem bodů (0-10)
RoPE score Pravděpodobnost, že je PFO příčinou CMP (95% CI) Riziko iCMP/TIA během 2 let
0-3 0% (0–4) 20% (12–28)
4 38% (25–48) 12% (6–18)
5 34% (21–45) 7% (3–11)
6 62% (54–68) 8% (4–12)
7 72% (66–76) 6% (2–10)
8 84% (79–87) 6% (2–10)
9-10 88% (83–91) 2% (0–4)