ZOBRAZOVACÍ METODY

MR DWI v diagnostice akutní CMP

106 x – vloženo 01.10.2020, naposledy aktualizováno 6.10.2020

DWI v akutním stadiu CMP

 • vizualizace porušené difúze molekul vody (resp. protonů) v důsledku energetického selháni Na/K membránových pump
 • vysoce senzitivní a specifická (88-100%) pro záchyt akutního mozkového infarktu již za několik minut po jeho vzniku, maximum kolem 4. hodiny
 • ložisko ischémie se na DWI zobrazuje jako hyperintenzní
 • na vypočtených mapách aparentního difuzního koeficientu (ADC) se projeví jako hypointenzní
  • ADC <620×10−3 mm/s s velkou pravděpodobností identifikuje ischemii
  • po rekanalizaci často dochází k vzestupu ADC v místě ischemie (viditelné na DWI i FLAIR) Po rekanalizaci často dochází k vzestupu ADC v místě ischemie (viditelné na DWI i FLAIR) [Albers]

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • artefakty – DWI je závislé na T2 signálu
  • zvýšený signál T2 může vést k T2 shine through a T2 washout
  • snížený T2 signál vede k T2 blackout fenoménu (hypointenzní DWI)
   • např. depozita železa
   • krvácení
   • infekce (absces, toxoplasmóza, aspergilóza)
   • některé metastázy

DWI/FLAIR mismatch (DFM)

 • pozitivní DWI s ještě negativním nálezem na FLAIR předpokládá vznik iktu před  < 4.5 hodinami    [Aoki, 2010]  [Thomalla, 2009]
 • může pomoci při indikaci IV trombolýzy u pacientů se nejasnou dobou vzniku vč. WUS
 • WAKE-UP   WAKE-UP trial (Thomalla, 2018)   WAKE-UP trial (Thomalla, 2018)    
  • DWI / FLAIR mismatch (DWI pozitivní v <1/3 povodí ACM, FLAIR ještě negativní)
  • n=503  ( 254 tPA vs 249 placebo), medián NIHSS byl 6
  • dobrý outcome 53.3 vs 41.8 (placebo), median mRS/3m  1 vs 2
  • mortalita 4.1% vs 1.2%, sICH 2% vs 0.4%
 • MR WITNESS
  • DWI / FLAIR mismatch (DWI pozitivní v <1/3 povodí ACM , FLAIR ještě negativní či jen s minimálním nálezem)
  • podání IVT do 4.5 hodiny od zjištění příznaků
  • n = 80,   sICH 1.25%  (dle definice ECASS III)

 

DWI/FLAIR mismatch (DFM)

ADC pseudonormalizace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Časná regrese změn na DWI (Early DWI reversal)

 • objevuje se v časné fázi CMP při úspěšné reperfúzi (cca do 3-6 h od vzniku CMP)   [Pham, 2015]
 • skutečná regrese je relativně vzácná, častěji se jedná pseudonormalizaci DWI (fluktuace) nebo jen parciální regresi
Fluktuace DWI nálezu (pseudonormalizace)

T2 shine through

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

T2 washout

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

T2 blackout

 • hypointenzní DWI způsobení hypointenzním T2
 • skutečný signál (daný hodnotami ADC) je na DWI redukován přítomností nizkého T2 signálu
 • typicky bývá přítomen u některých hematomů, degenerativních chorob s akumulací železa apod
T2 blackout - hypointenzní DWI u IC krvácení
T2 blackout na DWI