ZOBRAZOVACÍ METODY

Postup při podání gadoliniové kontrastní látky

Vloženo 10.11.2020 , poslední aktualizace 18.07.2021

2020 – Consensus Guidelines of the French Society of Neuroradiology (SFNR) on the use of Gadolinium-Based Contrast agents (GBCAs) and related MRI protocols in Neuroradiology

 • kontrastní látky zviditelňují struktury, které nejsou v nativním obraze dobře rozlišitelné
 • usnadňují relaxaci protonů vodíků ve vodě a tím zkracují relaxační čas T1 a T2. Zkrácení relaxačního času T1 vede k zesílení signálu (tkáň se stane hypersignální), naopak u T2 vede k jeho zeslabení   ⇒ proto se ke kontrastnímu vyšetření používají T1 sekvence
 • v klinické praxi jsou používány především paramagnetické látky , obsahující gadolinium –  gadoliniové KL (GdKL) / Gadolinium-based contrast agents (GBCAs)
  • např. Magnevist (kyselina gadopentetová), Omniscan (gadodiamid), Dotarem (Gd-DOTA, kyselina gadoterová)
  • mají nízkou osmolaritu, nezmetabolizované Gd komplexy jsou vylučovány ledvinami

Rozdělení kontrastních látek

 • dle fyzikálních vlastností
  • paramagnetické  – typicky gadoliniové KL, používány nejčastěji
  • superparamagnetické  –  pevné látky, které jsou do těla zaváděny formou suspenzí. Jsou mimořádně účinné a navozují silný signál změny i v malých koncentracích
 • dle způsobu podání – intravenózní, perorální (zobrazení GIT), intraartikulární, intersticiální (MR lymfografie)
 • dle distribuce v organismu
  • extracelulární
   • nízkomolekulární (typicky diagnostika CNS – např. GADOVIST, MAGNEVIST)
   • vysokomolekulární (např. VASOVIST)
  • intracelulární

Nežádoucí účinky

 • riziko alergické reakce je nízké
 • obávaným NÚ je rozvoj rel. vzácné nefrogenní systémové fibrózy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Přehled GdKL s ohledem na riziko NÚ

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obecné pokyny k aplikaci GdKL

 • princip ALARA
 • zvážit, zda je podání GdKL nutné
 • před podáním zajistit dostatečnou hydrataci
 • nepodávat vysoce rizikové GdKL (OMNISCAN, OptiMARK, MAGNEVIST)  [Lersy, 2020]
 • v neuroradiologii používat pouze GdKL s nízkým rizikem  (GADOVIST, DOTREM, PROHANCE[Lersy, 2020]
 • pokud je nutné aplikaci GdKL opakovat, pak nejdříve za 4h   [Lersy, 2020]
  • u pacientů s insuficiencí ledvin delší interval – při eGFR <30 ml/min/1.73maž na 7 dní !
 • dávka 0.1 mmol/kg
 • zjišťování aktuální hodnoty eGFR není nezbytné před každým vyšetřením s GdKL (např. u jedinců < 60 let s celkově dobrým zdravotním stavem, bez anamnézy renálního onemocnění)
 • pokud existuje jakékoliv podezření na možnost snížené funkce ledvin, je žádoucí vyšetřit hodnotu sérového kreatininu a stanovit eGFR.
  • pokud okolnosti nedovolují provést laboratorní vyšetření nebo odložením kontrastního MR vyšetření hrozí nebezpečí z prodlení, je třeba zjistit možné rizikové faktory pomocí jednoduchého dotazníku: anamnéza: – onemocnění ledvin,– hypertenzní choroby,– diabetu,– cévní mozkové příhody,– infarktu myokardu,– onemocnění končetinových tepen,– transplantace orgánů včetně kostní dřeně,– chemoterapie,– věk nad 60 let
  • odpoví-li vyšetřovaný na jednu či více otázek kladně, je k němu nutné přistupovat jako k osobě s možnou renální insuficiencí; v takovém případě nelze podat GdKL ze skupiny vysoce rizikových a nelze překročit standardní dávku KL (single dose)
  • u osob se známou renální insuficiencí je znalost aktuální hodnoty eGFR nezbytná (u stabilizovaných ambulantních pacientů hodnota ne starší 3 měsíců, u progredujících stavů a u hospitalizovaných pacientů ne starší 48 hodin).
  • určit závažnost postižení ledvin u osob s akutní renální insuficiencí z izolované hodnoty eGFR může být nepřesné! Proto je v případech akutní renální insuficience žádoucí před aplikací GdKL vždy kontaktovat nefrologa.
  • pro všechna vyšetření s nadstandardní dávkou GdKL (double/triple dose: např. MR srdce, většina kontrastních MR angiografií apod.) je znalost aktuální hodnoty eGFR nezbytná, bez ohledu na rizikové faktory. U osob s eGFR < 60 je u těchto vyšetření aplikace vysoce rizikových GdKL kontraindikovaná

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Aplikace GdKL v těhotenství a v průběhu kojení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Aplikace GdKL u renální insuficience

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

ACR ( albumin/kreatinin ratio)
<3 3-30 > 30
ml/min/1,73m2 CKD A1
A2
A3
 > 90
G1
60–89
G2
 45–59
G3a
30–44 G3b
15–29
G4
< 15 G5
Hodnoty sérových hladin kreatininu pro eGFR = 30 ml/min
věk (roky) Kreatinin – muži (μmol/l) Kreatinin – ženy (μmol/l)
20 250 200
30 235 190
40 225 175
50 210 160
60 205 155
70 200 150
80 195 145