OBECNÉ POSTUPY

Léčba status epilepticus

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 10.05.2020

Definice

upraveno dle Trinka, 2016

 • status epilepticus (SE) je akutní stav, který vyža­duje okamžitou léčbu
  • může vést  k ireverzibilnímu poškození mozku (po cca 30 minutách)
  • čím déle SE trvá, tím je refrakternější na léčbu
 • z praktického hlediska se jedná o opakované epilep­tické záchvaty bez plného návratu vědomí mezi záchvaty nebo stálou klinickou a/nebo elektrickou křečovou aktivitu trvající déle než 5 min
  • běžný generalizovaný záchvat TK křečí trvá do 3 minut 
  • fokální komplexní záchvaty většinou do 10 min
 • diagnostickým problémem je trvající bezvědomí po jediném záchvatu
  • jen EEG ukáže, zda je stav způsoben medikací nebo přechodem do ne­konvulzivního SE

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

 • SE u epileptika
  • režimová chyba
  • vysazení medikace apod
  • interkurentní onemocnění (infekce apod)
 • SE první v životě – akutní symptomatický (ASSE)
  • podobně jako AKZ vzniká na podkladě akutního inzultu CNS a je zde časová spojitost
  • nejčastější příčinou jsou CMP (1/3) a KC poranění
  • semiologicky nejčastěji
   • parciální simplexní (motorické) SE
   • nekonvulzivní parciální komplexní SEsouvisející se základní etiologií
  • pacienti se SE  po CMP mají vyšší riziko opakujících se záchvatů vč SE
  • ASSE (hlavně generalizované) vedou k sekundárnímu poškození mozku a jsou nepříznivým prognostickým faktorem

Terapie

Obecné postupy

Prevence poranění, uložit pacienta do stabilizované polohy

Zajištění dýchacích cest, detekce respirační insuficience

 • odsát sekret z DÚ, zhodnotit možnost aspirace a zapadání jazyka
 • při známkách respirační insuficience intubovat
  • intubační práh je nízký s ohledem na užívaná farmaka s respiračně depresivním účinkem
 • monitorace periferní sat O2
 • ev. podat  nebulizovaný O2  5-10 l/min. maskou
 • UPV indikována při dechovém útlumu, při refrakterní hypoxemii, při přetrvávání křečí déle jak 30min

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zajištění nitrožilního přístupu, odběry, monitorace EKG k detekci arytmií

 • ideálně 2 flexily, ev zvážit kanylaci v.scl. (alternativou je v akutním stadiu  v.jugularis nebo femoralis)
 • odběry:
  • KO, koagulace
  • ZBV
  • Na, K, Cl, Mg, Ca, P
  • ev toxikologie / hladiny AE
  • laktát
  • ABR (ev. arteriální ASTRUP)
 • 3 svodové EKG

EEG monitorace

 • jako jediná metoda vyloučí nonkonvulzivní SE
  • v situaci, kdy se pacient po léčbě neprobírá a nevíme, zda pokračuje záchvat nebo se jedná o efekt medikace
  • u relaxovaného, tlumeného pacienta

Prevence renálního selhání při myoglobinurii

 • zvýšený obrat tekutin
 • alkalizace moči
 • manitol, diuretika

Antiedémová terapie

Antiepileptika
 • zajistit kvalitní žilní přístup (2 flexily, ev. kanylace v.subclavia)
 • do získání žilního přístupu podávát léky per rectum (diazepam) nebo bukálně (midazolam)
 • podávat maximální dávky, rychlý loading
 • vždy monitorovat EEG
  • po léčbě antiepilep­tiky může dojít k elektroklinické disociaci, tedy k potlačení klinického projevu křečí, zatímco koma a elektrografický záchvat trvají (NCSE)
  • EEG umožní sledovat pacienta v případě relaxace a tlumení
  • při barbiturátovém komatu EEG informuje o hloubce komatu a o případném návratu epi aktivity při odtlumování

0-10 minut

Pokud není žilní přístup

DORMICUM (midazolam) 10 mg bukkálně
DORMICUM (midazolam)  10 mg i.m.
DIAZEPAM 10 mg rektálně

Poloviční dávky u starších pacientů nebo při váze < 50kg, dávky lze ev. opakovat za 10 min)

Pokud je žilní přístup

RIVOTRIL (clonazepam) 1mg i.v – pomalá injekce (0,5 mg/min)
lze 1x opakovat za 5 min
APAURIN 5-10 mg i.v. bolus (rychlost 5 mg/min)
lze opakovat do dávky 20mg

10-30 minut

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

30-60 minut

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.