Prosím majitele následujících účtů, aby mi emailem nebo přes kontaktní formulář poslali své ID nebo přihlašovací jméno
2202….34/2010  (platba 28.1.2024), 2522….67/0600  (platba 10.4.2024)4000….03/2600 (platba 18.4.2024), 2104….4/0300 (24.5.2024)

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Lakunární infarkt v levém thalamu
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Transalární herniace
Varianty průběhu a.carotis interna
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Diferenciální diagnostika carotid web
Okluze a.cerebelli superior (CTA a CTP)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Carotid web
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Čerstvá ischemie v corpus callosum
MR PWI-DWI mismatch
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Varianty průběhu a.carotis interna
Disekce aorty - typ A
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Island sign
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
mikroangiopatie 6
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
transalární herniace
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Varianty průběhu a.carotis interna
exulcerovaný plát 10
dif dg carotid web2
Okluze a.cerebelli superior (CTA a CTP)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Carotid web 1
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
ischemie v corpus callosum
PWI-DWI mismatch
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Varianty průběhu a.carotis interna
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
CTA rek000
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
ich_island_sign_original
cavernous malformation MP57
SAH aneu ACA - PG82 (6)
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
Arteria lusoria
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Venózní angiom (DVA) na T1C+
mikroangiopatie-2
arterie - kmen 6-2
čichová dráha - schéma 3

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT