Prosím majitele účtu následujících účtů, aby mi emailem nebo přes kontaktní formulář poslal své ID nebo přihlašovací jméno
2202….34/2010  (platba 28.1.2024), 2522….67/0600  (platba 10.4.2024), 4000….03/2600 (platba 18.4.2024)

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Diferenciální diagnostika carotid web
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Čerstvá ischemie v corpus callosum
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Transalární herniace
Lakunární infarkt v levém thalamu
Island sign
MR PWI-DWI mismatch
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Varianty průběhu a.carotis interna
Disekce aorty - typ A
Okluze a.cerebelli superior (CTA a CTP)
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Varianty průběhu a.carotis interna
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Carotid web
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
dif dg carotid web2
Venózní angiom (DVA) na T1C+
cavernous malformation MP57
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
čichová dráha - schéma 3
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
exulcerovaný plát 10
Arteria lusoria
ischemie v corpus callosum
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
transalární herniace
mikroangiopatie 6
CTA rek000
ich_island_sign_original
arterie - kmen 6-2
PWI-DWI mismatch
mikroangiopatie-2
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Varianty průběhu a.carotis interna
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
SAH aneu ACA - PG82 (6)
Okluze a.cerebelli superior (CTA a CTP)
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Varianty průběhu a.carotis interna
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Carotid web 1
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT