Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Cerebrální amyloidní angiopatie
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Lakunární infarkt v levém thalamu
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Island sign
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Proatlantální intersegmentální arterie
Stenóza a.basilaris na CTA
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Morbus Binswanger
Cashew nut sign - juxtakortikální hemoragie
MR PWI-DWI mismatch
Carotid web
Tumor glomus caroticum na CTA a UZ (CFM)
Disekce aorty - typ A
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Primární cerebrální vaskulitida
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Cerebrální amyloidní angiopatie
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
mikroangiopatie 6
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
ich_island_sign_original
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
mikroangiopatie-2
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Case spot sign - VT40 (11)
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Proatlantální intersegmentální arterie
Stenóza a.basilaris na CTA
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)
Cashew nut sign - juxtakortikální hemoragie
PWI-DWI mismatch
Carotid web 1
Tumor glomus caroticum na CTA a UZ (CFM)
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Venózní angiom (DVA) na T1C+
vasculitis - T1C+ black blood
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT