Prosím majitele účtu 2202..734/2010, který poslal platbu 28.1.2024, aby mi emailem nebo přes kontaktní fomulář poslal své ID nebo přihlašovací jméno

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Carotid web
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Island sign
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Stenóza a.basilaris na CTA
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Disekce aorty - typ A
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Diferenciální diagnostika carotid web
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Varianty průběhu a.carotis interna
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Lakunární infarkt v levém thalamu
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Primární cerebrální vaskulitida
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
SAH aneu ACA - PG82 (6)
exulcerovaný plát 10
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Carotid web 1
arterie - kmen 6-2
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
ich_island_sign_original
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Stenóza a.basilaris na CTA
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
CTA rek000
cavernous malformation MP57
TCCD - Koronární řez
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
dif dg carotid web2
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Varianty průběhu a.carotis interna
mikroangiopatie-2
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
mikroangiopatie 6
Arteria lusoria
varianty odstupu ACC vlevo2
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
vasculitis - T1C+ black blood

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT