Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Okluze a.vertebralis vlevo
Transalární herniace
Vena cerebri media profunda
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Diferenciální diagnostika carotid web
Stenóza a.scl. vpravo se steal fenoménem na AV a prestealem v a.basilaris. Patrné oblenění toků v distální a.scl. i a.brachialis vpravo (ve srovnání s levou stranou)
Disekce aorty - typ A
Perimezencefalický SAK na CT
Morbus Binswanger
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Island sign
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Infarkt PICA - MB601074 (22)
transalární herniace
vcmp_01_original
Case spot sign - VT40 (11)
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Wernicke - JL7401 - FLAIR (6)
dif dg carotid web2
PRES MA551231 - FLAIR (13)
steal_sy_10_original
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Perimezencefalický SAK - VCH74 - NCCTcor (6)
čichová dráha - schéma 3
Těsná stenóza ACI - AR4754
Pseudoaneuryzma ACI - DZ7803 - CTArek TROMBUS (6)
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
ich_island_sign_original
exulcerovaný plát 10

ODESLAT