Prosím majitele účtu 2202..734/2010, který poslal platbu 28.1.2024, aby mi emailem nebo přes kontaktní fomulář poslal své ID nebo přihlašovací jméno

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Proatlantální intersegmentální arterie
Stenóza a.basilaris na CTA
Lakunární infarkt v levém thalamu
Carotid web
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Primární cerebrální vaskulitida
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Island sign
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Disekce aorty - typ A
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Cerebrální amyloidní angiopatie
Diferenciální diagnostika carotid web
Proatlantální intersegmentální arterie
cavernous malformation MP57
Stenóza a.basilaris na CTA
SAH aneu ACA - PG82 (6)
mikroangiopatie 6
Carotid web 1
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
mikroangiopatie-2
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
vasculitis - T1C+ black blood
CTA rek000
TCCD - Koronární řez
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
arterie - kmen 6-2
ich_island_sign_original
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
exulcerovaný plát 10
Cerebrální amyloidní angiopatie
dif dg carotid web2

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT