Guidelines Level of Evidence
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Carotid web
Island sign
Perimezencefalický SAK na CT
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Morbus Binswanger
Vena cerebri media profunda
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Megadolichobasilaris na CT angiografii
Transalární herniace
Stenóza a.scl. vpravo se steal fenoménem na AV a prestealem v a.basilaris. Patrné oblenění toků v distální a.scl. i a.brachialis vpravo (ve srovnání s levou stranou)
Diferenciální diagnostika carotid web
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
PRES MA551231 - FLAIR (13)
cavernous malformation MP57
Case spot sign - VT40 (11)
Carotid web 1
Těsná stenóza ACI - AR4754
ich_island_sign_original
Wernicke - JL7401 - FLAIR (6)
arterie - kmen 8-2
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
Perimezencefalický SAK - VCH74 - NCCTcor (6)
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)
vcmp_01_original
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Pseudoaneuryzma ACI - DZ7803 - CTArek TROMBUS (6)
TCCD - Koronární řez
exulcerovaný plát 10
Megadolichobasilaris - VP3009 - CTArek
transalární herniace
steal_sy_10_original
dif dg carotid web2

ODESLAT