Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Stenóza a.basilaris na CTA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Carotid web
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Morbus Binswanger
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Disekce aorty - typ A
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Proatlantální intersegmentální arterie
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Cerebrální amyloidní angiopatie
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
MR PWI-DWI mismatch
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Primární cerebrální vaskulitida
Primitivní a.hypoglossi
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Island sign
Lakunární infarkt v levém thalamu
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Diferenciální diagnostika carotid web
Stenóza a.basilaris na CTA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Carotid web 1
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
exulcerovaný plát 10
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Proatlantální intersegmentální arterie
Case spot sign - VT40 (11)
Cerebrální amyloidní angiopatie
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
PWI-DWI mismatch
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
vasculitis - T1C+ black blood
hypoglossal-artery-CTA-2
mikroangiopatie-2
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
ich_island_sign_original
mikroangiopatie 6
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
dif dg carotid web2

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT