Zásady ochrany osobních údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.07.2020

I. Základní ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů návštěvníků webového portálu www.manual-cmp.cz

Správce osobních údajů : MUDr. David Goldemund, IČO 75148170, admin@manual-cmp.cz

Subjektem osobních údajů je uživatel webového portálu

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

II. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč

Správce zpracovává osobní údaje, které návštěvník webového portálu správci poskytl v rámci registrace.

 • uživatelské jméno a Váš email
 • jméno, příjmení, jméno firmy a IČO/VAT (pokud je uživatel zadá pro účely fakturace)
 • přehled transakcí a faktur (dostupné i z uživatelského účtu)

Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení poskytování služeb registrovaným osobám webového portálu. Údaje nejsou s nikým sdíleny.

Uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Na Vaši žádost může administrátor webu tyto informace zobrazit a upravovat.

III. Doba uchovávání údajů

 • údaje jsou uchovávány po dobu registrace uživatele na portálu
 • můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které jsou uchovávány nebo tak sami učinit přes uživatelský účet
 • tato možnost nezahrnuje údaje, které je povinnost uchovávat z administrativních nebo právních důvodů (faktury)

IV. Cookies

 • jako cookies se označují malé textové soubory, které jsou uložené v prohlížeči uživatele. Cookies se do prohlížeče ukládají při aktivitách na webových stránkách a slouží k tomu, aby provozovatel webu mohl sbírat důležitá data o návštěvnících. Cookies se používají také k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený
  • technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování internetových stránek. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
  • analytické cookies (Google Analytics) pomáhají vylepšovat webové stránky díky sledování anonymních statistických údajů. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu je vnímáno jako oprávněný zájem správce
  • cookies pro marketingové účely a sociální sítě nejsou na webu používány
 • používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím technických a analytických cookies
 • využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:
  • vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek
  • blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 • správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on

VI. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webovém portálu a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek registrovaným uživatelům e-mailovou adresu, kterou správci poskytli.