ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / VASKULITIDY

Vaskulitidy postihující CNS

 Vloženo 31.12.2019 , poslední aktualizace 16.05.2022

 • záněty pojiva a vaskulitidy jsou velmi heterogenní skupinou chorob, kde je CMP jen jedním z projevů choroby nebo její komplikací
 • jsou relativně vzácné, zodpovídají za <3% iCMP u pacientů mladších 50 let  [Ferro, 1998]
 • rutinní testování v neselektované skupině pacientů s ICMP není přínosné
 • diagnostickým problémem jsou především situace, kdy CMP je první manifestací choroby
 • přesná diagnóza je často problematická i navzdory podrobnému vyšetření (vč. likvorologického vyšetření a mozkové biopsie)
 • společným znakem je zánětlivé postižení cévní stěny, které způsobuje:
  • ⇒  zúžení až okluzi tepen
  • ⇒  vznik nástěnné trombózy s možnou embolizací
  • ⇒  rupturu tepny s krvácením

Patogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace

 • existují různé klasifikace dle rozdílných hledisek
 • níže uvedený přehled vaskulitid není kompletní, pozornost je věnována především těm, které mají vztah k CNS

Klasifikace dle velikosti postižených tepen

Klasifikace vaskulitid dle velikosti postižené cévy

Postižení velkých tepen (aorta a její hlavní větve vč. intrakraniálního úseku ACI)

 • Takayasuova nemoc
 • temporální arteritida

Postižení středních tepen (hlavní orgánové artérie, v CNS tepny Willisova okruhu)

 • Primární vaskulitida CNS (PACNS)
 • Kawasakiho nemoci
 • polyarteritis nodosa (PAN)
Postižení drobných tepen (intraparenchymové arterie, terminální větve hlavních mozkových tepen, arterioly, perforátory, kapiláry)

 • Henoch-Schönleinova purpura
 • Wegenerova granulomatóza
 • Churg-Straussové syndrom
 • Behcetův syndrom

Dělení vaskulitid na primární a sekundární

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • celkové příznaky (u vaskulitid CNS často chybí)
  • hubnutí, horečky, únava, nechutenství, zvýšené pocení
  • artralgie, myalgie
 • nervový systém
  • CNS
   • cefalea
   • epileptické paroxysmy
   • encefalopatie, stroke-like epizody
   • cévní mozkové příhody s ložiskovými příznaky dle postiženého teritoria (ischemie, hemoragie)
  • PNS
   • polyneuropatie, mononeuropatie
 • plíce
  • hemoptýza, kašel, dušnost, astma, infiltráty na plicích
 • ORL
  • sinusitidy, otitidy, hluchota
 • kůže:
  • purpura, pyodermie, nekrózy
 • oční:
  • uveitidy, iridocyklitidy, episkleritidy
 • ledviny:
  • renální hypertense
  • proteinurie
  • erytrocyturie
  • renální selhání
Průběh Příznaky postižení CNS
 Akutní / Subakutní
Subakutní
Relabující – remitentní
Bolest hlavy
Záchvaty
Stroke-like epizody
Mozkový infarkt, mozkové krvácení
Encefalopatie s kognitivní poruchou
Extrapyramidové poruchy (chorea, myklonus)
Poruchy zrakového nervu
Kraniální neuropatie

Diagnostika

Obecně je diagnóza CNS vaskulitidy velmi vzácná (< 1-3%), současně ale také, např. v případě PACNS, extrémně obtížná. Pomýšlet na ni lze u převážně mladších nemocných (s výjimkou velkobuněčné arteritidy) s absencí tradičních vaskulárních rizikových faktorů, projevy/anamnézou systémového onemocnění, typickým klinickým obrazem a nálezem na zobrazovacích metodách (parenchymu i tepnách).

 • definitivní diagnózu CNS vaskulitidy přinese pouze pozitivní biopsie
 • pokud není biopsie provedena nebo je negativní (může být falešná negativita), pak lze (při podezřelém klinickém a radiologickém nálezu) mluvit o možné CNS vaskulitidě
  • podezřelým klinickým nálezem je především bolest hlavy (70%) a encefalopatie (až 95%) ev. epi záchvaty , teritoriální či lakunární infarkty jsou relativně nespecifické
  • radiologicky bývá typická nález na CTA u Takayasuovy arteritidy, u temporální arteritidy  zase UZ nález při vyšetření a.temp. superficialis + její zduření a palpační citlivost
Laboratorní vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zobrazení parenchymu
 • MR přínosnější než CT, nízká specifita
 • změny často nespecifické –  ischemické léze T2 hyperintenzní jak kortikálně, tak v bazálních gangliích a periventrikulární bílé hmotě   MR FLAIR - Wegenerova granulomatóza s nespecifickými hyperintenzitami v bílé hmotě
  • někdy bývá zesílení dury a přidružené léze v ORL oblasti (např. u Wegenerovy granulomatózy)   MR T1 postkontrastní - zesílení dury u Wegenerovy granulomatózy [Allen, 2007]
  • u některých lézí bývá postkontrastní sycení
 • MR může být i při prokázané vaskulitidě zcela negativní   [Alhalabi, 1994]
Vyšetření tepen

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ostatní pomocná vyšetření
 • rtg (plíce, paranazální dutiny apod)
 • CT břicha + hrudníku (malignita, vyloučení sarkoidózy apod)
 • EMG – průkaz neuropatie
 • oční pozadí
 • FDG PET/CT
Biopsie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Podrobněji u jednotlivých vaskulitid

Indukce remise

 • kortikoidy –  pulsní i.v., perorální (SOLUMEDROL, PREDNISON)
 • imunosupresiva
  • pulsní cyclofosfamid (ENDOXAN)
  • p.o. cyclofosfamid (CYCLOPHOSPHAMIDE)
 • plazmaferéza
 • intravenózní imunoglobuliny (IVIG)
 • monoklonální protilátky
  • rituximab (MABTHERA)

Udržení remise

 • p.o. kortikoidy  (PREDNISON)
 • imunosupresiva
  • azathioprin (IMURAN)
  • MTX (METHOTREXATE)
  • mykofenolat (CELLCEPT)