DOPLŇKY / ANATOMIE

Cévní zásobení míchy

Vloženo 11.01.2020 , poslední aktualizace 15.03.2021

Arteriální systém

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Venózní systém

 • na přední ploše míchy je utvo­řen podélný truncus venosus anterior
 • do tohoto kmene přicházejí žíly z před­ní části míchy
  • z fissura mediana ante­rior přistupují vv. sulci anterioris, kte­ré přivádějí krev z obou přiléhajících částí funiculus anterior.
  • v oblasti sulcus lateralis anterior je vytvořena v. anterolateralis, která sbírá krev z přileh­lé části míchy.
 • na zadní straně míchy je vytvořena nepárová v. posteromediana a párová v. posterolateralis
  • ty­to kmeny drénují funiculus posterior a oblast zadních míšních rohů
  • oba po­délné kmeny jsou propojeny pomocí venózních vazokoron
 • z předních i zad­ních žil je krev odváděna prostřednictvím 5-10 vv. radiculares anteriores a  posteriores do plexus venosus vertebralis internus
 • přes foramina intervertebralia je plexus venosus vertebralis internus spo­jen se zevní páteřní pletení (plexus venosus vertebralis externus) a s Th, L a S žilami
  • pleteně kolem páteře nejsou opatřeny chlopněmi a krev tak může odtékat podle momentálního krevního tlaku různým směrem. Tímto způsobem jsou například propojeny venózní splavy v lebce s pánevními žilními pleteněmi (klinicky významné při metastazování nádorů)
 • ze zevní páteřní pleteně je krev odváděna do v. cava inferior a v. azygos