• krevní srážlivost je základním homeostatickým mechanizmem
 • je nutná spoluúčast různých systémů:
  • cévní stěna (vazokonstrikce)
  • trombocyty (adheze → aktivace → agregace) s tvorbou primární zátky
  • plazmatické koagulační faktory → tvorba trombinu → tvorba fibrinu → definitivní zátka
  • plazmatické inhibitory
  • systém fibrinolytický

Časové relace postupných kroků hemostázy:

 • primární hemostáza:
  • vazokonstrikce (zlomky sekund)
  • adheze a aktivace trombocytů (desetiny až jednotky sekund)
  • agregace trombocytů a vytvoření primární zátky (sekundy až minuty)
 • hemokoagulace:
  • aktivace koagulačních faktorů (sekundy až minuty)
  • vytvoření pevného fibrinového koagula (minuty)
 • fibrinolýza:
  • aktivace fibrinolýzy (minuty)
  • rozpuštění fibrinového koagula (hodiny až desítky hodin)

Fibrinolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fibrinolýza

Složky fibrinolytického systému

molekulová hmotnost účinek
plazminogen 88000 proenzym
plazmin 88000 aktivní enzym
t-PA 70000 tkáňový enzym
u-PA 54000 urokinázový typ
α2-antiplazmin 70000 specifický rychle působící plazmatický inhibitor
PAI-1 40000 endotelem produkovaný rychlý inhibitor t-PA i u-PA
 • glykoprotein přítomný v plazmě v koncentraci 1.5–2 pmol/l
 • obsahuje „lysin vázající plochy“, které specificky reagují s aminokyselinami jako lysin a 6-aminohexanová kyselina. Zprostředkovávají specifickou vazbu plazminogenu na fibrin a interakce plazminu s α2-antiplazminem a mají klíčovou úlohu v řízení fibrinolýzy
 • tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA) – serinová proteáza složená z jednoho polypeptidového řetězce sestávajícího z 527 aminokyselin s terminálním NH2-serinem
 • aktivátor urokinázového typu (u-PA)
 • plazmin jako proteolytický enzym štěpí nejen fibrin a fibrinogen, ale i faktor V, faktor VIII a protrombin
 • inhibice fibrinolýzy může probíhat na úrovni inhibice plazminu nebo inhibice aktivátorů plazminogenu
 • α2 – antiplazmin je hlavním fyziologickým inhibitorem plazminu v lidské plazmě
  • glykoprotein patřící k serinovým proteázovým inhibitorovým proteinů (serpinům)
  • tvoří komplex s plasminem bez proteázové aktivity
 • hlavním inhibitorem tPA a uPA je inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI 1,2)
  • glykoprotein patřící k serinovým proteázovým inhibitorům (serpinům)
  • je primárním inhibitorem tPA a uPA v lidské plazmě
  • reaguje s  tPA a urokinázou, ale ne s prourokinázou

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Přehled aktivátorů plasminogenu (fibrinolytik)

 • všechny fibrinolytické látky působí jako aktivátory plazminogenu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Syntetická antifibrinolytika

 • antifibrinolytika blokují vazbu plazminu na fibrin
  •  10mg/kg (amp=500 mg) inj. i.v. během 10 min (rychlost < 100mg/min) á 8h
  • v kardiochirurgii 10-20mg/kg bolus + kontinuálně 1-2 mg/kg/h
  • redukce dávky u nefropatie !
 • kyselina ε-aminokapronovánení u nás k dispozici
 • ANTILYSIN SPOFA (aprotinin) inj.  (10 tis. trypsin inhibičních jednotek-TIJ  v 1 ml)
  • nespecifický inhibitor – zasahuje aktivní centrum serinových proteáz, inhibuje kallikrein, trypsin, urokinázu, elastázu, zasahuje do kontaktního systému(f.X), inhibice f.XII a trombinu
  • není u nás k dispozici