ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Postradiační vaskulopatie

Vloženo 21.12.2019 , poslední aktualizace 23.05.2020

Pacienti po RT hlavy a krku by měli být pravidelně sledováni pomocí UZ k včasné detekci stenookluzivního karotického postižení. Při průkazu postižení by měla být zahájena profylaktická antiagregační terapie a zvážen rekonstrukční výkon (CEA/ PTA)

Etiopatogeneze

  • radiační terapie (RT) je důležitou součástí léčby primárních a metastatických nádorů
  • mozek i mícha mohou být radiací zasaženy také při léčbě tumorů krku, hlavy, nádorů plic, prsů, lymfomů nebo jiných orgánů v blízkosti

Vaskulární poranění

  • radiací poškozená tkáň má v akutní fázi porušenou HEB ⇒  vazogenní edém
  • chronické následky postihují vaskulární endotel, tvoří se ektazie, teleangiektazie, stěna cév se postupně irreverzibilně mění, tvoří se fibrotizace a hyalinizace s následnými trombózami, infarkty a nekrózami (pozdní následky)
  • významná poradiační karotická vaskulopatie (jako pozdní následek) se objevuje při radioterapii nádorů v ORL oblasti

Poškození glie a bílé hmoty

  • nejdříve oligodendrocytů, jelikož neurony jsou relativně méně citlivé
  • dochází ke ztrátě celulární komponenty, primárně bílé hmoty a z toho plyne redukce objemu mozku, v MR obraze nacházíme leukoencefalopatii

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

  • antiagregancia, statiny
  • u extrakraniálních stenóz zvážení CEA nebo spíše PTA  (jedna z indikací pro primární PTA/STNT)