ISCHEMICKÉ CMP / ETIOLOGIE

CMP u mladých dospělých

Vloženo 02.10.2020 , poslední aktualizace 01.03.2021

  • young adult = pacienti ve věku 18-55 let
  • tvoří asi 5-15% všech ischemických mozkových příhod, výraznější nárůst je patrný od 40 let    [Smajlović, 2015]
  • oproti starší populaci (kde dominují arteriolopatie, aterotrombóza a kardioembolizace při fisi) je jiné a současně širší spektrum možných příčin  [Schöberl, 2017]
  • cca od 40 let narůstá podíl rizikových faktorů a s tím i podíl makro- i mikroangiopatie (TOAST 1 a 3)
  • standardní rekanalizační terapie
  • zásadní je etiologická diferenciální diagnostika a dle ní individuálně nastavená sekundární prevence

Rizikové faktory

  • v mladším věku jsou nejčastější: hypertenze, kouření, dyslipidémie    [Putaala, 2012]

Etiologie

  • nejčastější etiologií je kryptogenní stroke (20-40%) ev. kardioembolický stroke Etiologie CMP v mladém věku (Smajlović, 2015)   [Smajlović, 2015]
  • u mladých pacientů s okluzí či stenózou krčních tepen nutno vyloučit disekci

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.