ISCHEMICKÉ CMP

Ischemické CMP u hematologických onemocnění

Vloženo 02.08.2021 , poslední aktualizace 19.03.2023

  • hematologické poruchy jsou příčinou cca 1% všech ischemických iktů (u mladých pacientů se odhaduje na cca 4%)
  • patří do TOAST 4

Patofyziologie

  • přímá porucha koagulace či agregace s tvorbou trombů intravaskulárně nebo v srdci s následnou embolizací (typicky hereditární poruchy koagulace)
  • vznik hyperviskózního syndromu (korpuskulárního či nonkorpuskulárního), kde se kombinuje mechanismus trombózy a/nebo stázy v mikrocirkulaci, která vede k hypoxii
    • polycytemia vera či jiné myeloproliferace
    • makroglobulinémie, kryoglobulinémie apod

Přehled hematologických poruch spojených se zvýšeným rizikem iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.