• IC stenózy představují významný rizikový faktor iCMP [Bos, 2014]
 • jsou příčinou ~ 10% iCMP
 • roční riziko recidivy iCMP u symptomatické IC stenosy: 4-18%
 • rozvoj zobrazovacích metod (TCD/TCCD, CTA a MRA) umožnil neinvazivní diagnostiku intrakraniálních stenóz  [Degnan, 2011]
Stenóza a.cerebri media v M1 úseku (CTA, DSA, TCCD)

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Ukázky IC stenóz na TCCD, CTA, MRA a DSA

TCD/TCCD

 • detekce vlastní stenózy (→ viz zde)
 • zhodnocení toků v distálním úseku vč. ev. CVR
 • detekce MES (mikroembolických signálů)

CT angiografie/MR angiografie

 • ideální metodou je CTA  Stenóza M1 úseku ACM na CTA
 • nonkontrastní intrakraniální MRA stenózy nadhodnocuje
Stenosa M1 vpravo na CTA rekonstrukci
Hemodynamicky významná stenóza ACM na MRA

Digitální subtrakční angiografie

Xe133-CT

 • určení CBF

Intravaskulární sonografie (IVUS)  [Zacharatos, 2010]

 • používána v kardiologii, zkoušena v dg. karotických a intrakraniálních stenóz  
 • upřesní morfologii stenózy (čímž může napomoci k etiologické diagnostice – AS plát, jeho složení?)

Optická koherentní tomografie (OCT)  

 • používá záření blízké infračervenému spektru které má mnohem vyšší rozlišovací schopnost než IVUS (10 vs 100 um)
 • používána v kardiologii,  zkoušena i v cévní neurologii
  • posuzení struktury plátu
  • posouzení umístění stentu po výkonu i v následném období
  • zkoumají se možnosti využití během stentování
 • ještě lépe než IVUS upřesní morfologii AS plátu a jeho složení (přítomnost trombu, krvácení , rupturu fibrózní čepičky apod) ev. pomůže odlišit jinou etiologii stenózy

Management

Asymptomatická stenóza
 • antiagregační terapie + agresivní léčba rizikových faktorů (viz níže)
 • intervence neindikována
Symptomatická stenóza
 • riziko recidivy iCMP (infarkt/TIA) nebo vaskulární smrti  u pacientů s IC stenózou je 10-12%/rok    [Chimowitz,2005]
  • starší studie udávaly riziko konzervativní léčby až 22%/rok, i tak je riziko ~ 2x vyšší než u pacientů se stenosou extrakraniální

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Technické provedení intrakraniálního stentingu

 • po výkonu ponechat duální antiagregaci (aspirin 100 mg + clopidogrel 75 mg) po dobu minimálně 4 týdnů (Wingspan)
  • u potahovaných stentů 6-12 měsíců (Taxus, Pharos)
 • následně je pacient převeden na monoterapii dlouhodobě

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.