ICH score (0-6 bodů)  → kalkulátor
GCS
13-15
5-12
3-4
0
1
2
Objem hematomu ≥ 30 ml
1
Nitrokomorové krvácení
1
Infratentoriální krvácení
1
Věk ≥ 80 let
1
30 denní mortalita s ohledem na ICH skóre  [Hemphill J C ,2001)
  • 0 = 0%
  • 1 = 13%
  • 2 = 26%
  • 3 = 72%
  • 4 = 97%
  • 5 = 100%
  • 6 = 100%
Výpočet objemu hematomu
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2  (elipsoidní tvar hematomu)
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /3  (nepravidelný tvar hematomu)     [Huttner, 2006]
A, B – viz obrázek (cm)
C = počet řezů, na kterých je hematom zachycen x šířka řezu nebo změřit na rekonstrukci sagitálních řezů (2D nástroje v TOMOCONu)
Objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2. Objem hematomu je 4.4 ml