RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
Skóre Stav Popis
+4 Bojovný Očividně bojovný, násilný, bezprostředně ohrožuje personál
+3 Výrazně agitovaný Tahá za či vytahuje katetry, agresivní
+2 Agitovaný Časté bezcílné pohyby, zápasí s ventilátorem
+1 Neklidný Úzkostný, ale pohyby bez agrese
0 Bdělý ale klidný
-1 Somnolence Není plně bdělý, ale reaguje při oslovení (otevření oči/oční kontakt >10 s) reakce na oslovení
-2 Mírná sedace Krátké probuzení a oční kontakt na oslovení (<10)
-3 Střední stupeň sedace Pohyb či otevření očí na oslovení (bez očního kontaktu)
-4 Hluboká sedace Žádná odpověď na oslovení, pouze pohyb či otevření očí na fyzický podnět reakce na fyzický kontakt
-5 Neprobuditelný Žádná odpověď na oslovení ani fyzický podnět

 

  • hodnotí kvantitativní složku vědomí a úroveň psychomotorické aktivity
  • fyziologická úroveň je skórována stupněm „0“
  • hodnoty se znaménkem + (1–4) představují hyperaktivitu (agitovanost)
  • stupně -1 až –3 odpovídají somnolenci různého stupně, pacient reaguje na slovní podnět a lze jej potenciálně dále testovat na přítomnost deliria.
  • stupeň –4 a –5 odpovídají hlubší poruše vědomí (sopor – kóma) a pacienta nelze dále testovat na přítomnost deliria
  • důležité je načasování vyšetření se snížením sedace 1–2 hod před testováním