Black Hole Sign

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

  • marker zvýšeného rizika progrese krvácení na vstupním nativním CT mozku a prediktor špatného výsledného stavu
    • výskyt u pacientů s následnou progresí hematomu v  31%  vs. 6% bez progrese  [Li, 2016]
  • dobře koreluje se spot sign, které je ale senzitivnější [Sporns, 2017]
Black hole sign na nativním CT
"Black hole" na nativním CT
Specifikace Black Hole sign  [Li, 2016]
  • hypodenzní area obklopená hematomem (rozdíl > 28 HU)
  • oválná, kulatá, nebo podélná
  • ostrý okraj
  • bez kontaktu s okolním parenchymem