DOPLŇKY / ŠKÁLY

Clot Burden Score (CBS)

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 12.10.2020

  • velikost a lokalizace trombu predikuje výsledný klinický stav, rozsah výsledného infarktu i riziko hemoragie (proximálně lokalizované a delší tromby hůře reagují na trombolýzu)
  • orientační zhodnocení trombů lze provést již na nativním CT (dense artery sign), přesnější je nicméně CTA
  • Clot Burden Score (CBS) slouží k semikvantitativnímu hodncoení rozsahu trombózy v přední cirkulaci na základě CT angiografie
  • skóre 10 značí normální nález
  • přítomnost trombu v supraklinoidním úseku ACI a v M1 úsecích (proximálním a distálním) snižuje skóre vždy o 2 body, trombus ve větvích M2, v ACA a v infraklinoidním úseku ACI snižuje skóre o 1 bod
  • CBS <10 je asociováno s menší šancí na dobrý výsledný stav
    • ve srovnání  s CBS=10 je poměr šancí (odds ratio –OR) 0.09 pro CBS ≤ 5; 0.22 pro CBS 6-7 a  0.48 pro CBS 8-9
  • nižší CBS skóre bývá také asociováno s nižší hodnotou ASPECTS i vyšším výskytem hemoragických komplikací   [Puetz, 2008]
   infraclinoidní úsek ACI – 1
   supraclinoidní úsek ACI – 2
   M1 úsek proximální – 2
   M1 úsek distální – 2
   M2 úsek – 1
   M2 úsek – 1
   ACA – 1
Clot Burden Score - hodnocené úseky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.