DOPLŇKY / ŠKÁLY

Clot Burden Score (CBS)

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 12.10.2020

 • velikost a lokalizace trombu predikuje výsledný klinický stav, rozsah výsledného infarktu i riziko hemoragie (proximálně lokalizované a delší tromby hůře reagují na trombolýzu)
 • orientační zhodnocení trombů lze provést již na nativním CT (dense artery sign), přesnější je nicméně CTA
 • Clot Burden Score (CBS) slouží k semikvantitativnímu hodncoení rozsahu trombózy v přední cirkulaci na základě CT angiografie
 • skóre 10 značí normální nález
 • přítomnost trombu v supraklinoidním úseku ACI a v M1 úsecích (proximálním a distálním) snižuje skóre vždy o 2 body, trombus ve větvích M2, v ACA a v infraklinoidním úseku ACI snižuje skóre o 1 bod
 • CBS <10 je asociováno s menší šancí na dobrý výsledný stav
  • ve srovnání  s CBS=10 je poměr šancí (odds ratio –OR) 0.09 pro CBS ≤ 5; 0.22 pro CBS 6-7 a  0.48 pro CBS 8-9
  • rekanalizace po IVT je častější u pacientů s CBS  > 6   [Demchuk, 2009]
  • nižší CBS skóre bývá také asociováno s nižší hodnotou ASPECTS i vyšším výskytem hemoragických komplikací   [Puetz, 2008]
 • CBS lze hodnotit i na MRA nebo MR-GRE (T2*CBS) CBS 9 dle MR-GRE    [Derraz, 2019]
   infraclinoidní úsek ACI – 1
   supraclinoidní úsek ACI – 2
   M1 úsek proximální – 2
   M1 úsek distální – 2
   M2 úsek – 1
   M2 úsek – 1
   ACA – 1
Clot burden scale (CBS)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.