DOPLŇKY

Drop Attack

Vloženo 22.10.2020 , poslední aktualizace 23.10.2021

Úvod

 • jedná se o symptom, nikoliv dg.
 • náhlý pád ve stoji či při chůzi, bez průvodní poruchy vědomí
  • anamnesticky nutno odlišit synkopu, kde jsou často prodromy a hlavně krátká porucha vědomí (která ale může ujít pozornosti)
 • slabost pak může přetrvávat i několik minut až hodin
 • výskyt spíše u starších pacientů, častá příčina úrazů

Mechanizmy vzniku

 • náhlá a přechodná ztráta svalového tonu (kataplexie, atonické záchvaty)
 • hypertonus a freezing s poruchou posturální rovnováhy (Parkinsonské syndromy)
 • poruchy cerebello-vestibulární (m.Menier)
 • poruchy neuromuskulární (paréza, myopatická slabost)
 • kloubní poruchy

Diferenciální diagnostika

 • epilepsie (jiné než výše či níže uvedené, s průvodní poruchou vědomí)
 • kardiovaskulární synkopy
  • krátká porucha vědomí může uniknout pozornosti
  • u řady synkop se může v rámci presynkopálního stavu objevit i ztráta tonu a pád  ⇒  proto u drop attacks vždy pečlivě vyloučit synkopu (a to především kardio-vaskulární synkopy)   [Dey, 1997]
 • pád v důsledku zakopnutí, uklouznutí apod.
 • opakující se epizody slabosti, únavy a náhlého spánku během dne, kdy by člověk měl bdít
 • bývá narušena kvalita nočního spánku
  • postižený se často budí
  • je narušen REM spánek
  • mohou být opakované spánkové obrny
 • častý je výskyt kataplexie (viz níže)

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.