ZOBRAZOVACÍ METODY / DSA

DSA diagnostika subarachnoidálního krvácení

Vloženo 21.11.2019 , poslední aktualizace 01.03.2021

Technické provedení

 • i když je senzitivita CTA/MRA vysoká, DSA zůstává zlatým standardem
 • DSA provést co nejdříve po základní stabilizaci pacienta (s ohledem na riziko rebleedingu)
  • buď jako iniciální vyšetření nebo při negativní CTA
 • před DSA vyšetřit renální funkce (nebezpečí kontrastem indukované nefropatie) → postup při použití kontrastní látky zde
 • relativní kontraindikace akutní DSA:
  • závažná alergie na jodovou kontrastní látku v anamnéze
  • závažné kardiální nebo plicní onemocnění
  • krvácivá diatéza
 • anestesie:
  • preferenčně provádět v LA (možnost klinické monitorace)
  • u pacientů v těžkém stavu za dozoru anesteziologa v CA (ev. na UPV)
 • provést kompletní panangiografii (vícečetná aneuryzmata až v 25%)
  • ACC – rychlost podání KL 4 ml/S , celkem 8 ml
  • ACI – 3 ml/s , celkem 6ml
  • u pacientů v těžkém stavu vyšetřit nejprve řečiště s předpokládaným aneuryzmatem (v případě zhoršení klinického stavu lze přistoupit k jeho embolizaci)
 • standardní + šikmé projekce, ev. provést rotační angiografii (vč. 3D rekonstrukce)
  • menší riziko falešné negativity [Rooij, 2009]
  • menší riziko falešně pozitivního nálezu při záměně za cévní kličku
Detekce aneuryzmatu pomocí 3D DSA
3D DSA - gigantické aneuryzma ACI
Aneuryzma sifonu ACI

Zhodnocení nálezu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Postup při negativním DSA

Perimezencefalický SAK

 • pokud je CTA a 1. DSA negativní, pak 2. DSA není potřeba [Huttner,2006]

Nonperimezencefalický SAK

 • zdroj nenalezneme u 15-30% nemocných se SAK
 • u SAK v Sylviově rýze a interhemisferální rýze je aneuryzma vysoce pravděpodobné – falešně negativní iniciální vyšetření může mít tyto příčiny:
  • horší kvalita zobrazení při pohybových artefaktech
  • neúplné/nedokončené vyšetření
  • nezachycení aneuryzmatu na základních projekcích
  • okluze aneuryzmatu tromby
  • vazospazmy
  • lidský faktor

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.