DOPLŇKY / ŠKÁLY

HAS-BLED score

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

 HAS-BLED score
Hypertensionhypertenze (TKs ≥ 160mmHg)1
Abnormalabnormální jaterní/renální funkce*1-2
Strokepředchozí CMP1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INRkolísající INR1
Elderlyvěk ≥ 65 let1
Drugsléky a alkohol**1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
01.1%0.9%
11%3.4%
21.9%4.1%
33.7%5.8%
48.7%8.9%
512.5%9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie