DOPLŇKY / ŠKÁLY

HAS-BLED score

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

 HAS-BLED score
Hypertension hypertenze (TKs ≥ 160mmHg) 1
Abnormal abnormální jaterní/renální funkce* 1-2
Stroke předchozí CMP 1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INR kolísající INR 1
Elderly věk ≥ 65 let 1
Drugs léky a alkohol** 1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
0 1.1% 0.9%
1 1% 3.4%
2 1.9% 4.1%
3 3.7% 5.8%
4 8.7% 8.9%
5 12.5% 9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie