DOPLŇKY / ŠKÁLY

Klasifikace poruchy vědomí dle Beneše a Drábka

Vloženo 02.09.2019 , poslední aktualizace 10.01.2020

 Benešova-Drábkova klasifikace bezvědomí
 I. Reakce na slovní výzvu
1.stupeň 
plné vědomí
2.stupeň (somnolence I) 
odpovídá pomalu, často nepřiléhavě
3.stupeň (somnolence II)    
vyhoví několika jednoduchým výzvám
4.stupeň (somnolence III)   
vyhoví jednoduché výzvě
5.stupeň (somnolence IV) letargie
slovní výzva vyvolá probouzecí a orientační reakci, nemocný otevírá oči, popř. vydá zcela nesrozumitelný zvuk
 II. Reakce na bolestivý podnět
6.stupeň (sopor) 
účelné flekční obranné pohyby DK nebo únikové reakce končetin či celého těla, mimickou reakci
7.stupeň (semikoma)      
nociceptivní podnět vyvolá neúčelné flekční nebo extenzní pohyby končetin
8.stupeň (koma)   
obraz dekortikační Dekortikační rigidita či decerebrační rigidity Decerebrační rigidita nebo jejich různé kombinace
9.stupeň (hluboké koma)
změny dechu a tepu, bez motorické reakce
10.stupeň (hluboké koma)  
bez odpovědi na jakékoliv podráždění
Somno­lence
 • je zachována korová integrace sti­mulů a odpovědí
 • připomíná zvýšenou spavost
 • pacient opakovaně usíná, ale je z tohoto stavu probuditelný slovní výzvou
 • není po­rušen kašlací, polykací reflex ani funkce sfinkterů
Sopor a semikoma
 • za­chovány rudimetární perzistující znám­ky korové aktivity ve formě účelných či neúčelných pohybů mimických a ze­jména pohybů končetin pátracího či únikového charakteru jako reakce na zevní stimulus především bolestivé po­vahy
 • nemocný nereaguje na oslovení či hlasitý povel
Koma
 • chybí veškeré ele­menty korové aktivity
 • nemocný prak­ticky vůbec nereaguje na žádné vnější podněty
 • zachovány mohou být pouze některé reflexní reakce integrované na úrovni mozkového kmene

Kmenové reflexy

Určení topické úrovně je obec­ným cílem každého neurologického vy­šetření. U nemocného v bezvědomí má však zcela zásadní význam pro hodno­cení dynamiky postižení, jeho prognózy a určení etiologie postižení.
 • kmenové reflexy odpovídají určitým etážím kmene (je zde jejich centrum)
 • jde o nepodmíněné re­flexy, jejichž vyšetření nevyžaduje spo­lupráci nemocného
 • slouží též k posouzení vývoje centrálního syndromu kranio-kaudální deteriorace (SKKD) při progresi supratentoriálních lézí
 • umožňuje odlišit i unifokální primární kmenovou lézi

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.