Spot sign

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 20.09.2022

 • spot sign (definice viz tabulka) může být detekováno na postkontrastních CT scanech (typicky na CTA)
 • je nezávislým prediktorem špatného výsledného stavu u IC krvácení   Závislost Spot Sign Score a výsledného mRS [Delgado, 2010]      [Delgado Almandoz, 2009]
  • mortalita spot sign score 2 ~ 30%,  3 ~ 50-70%,  4 ~ 70-90%,  5 ~ 100%
 • přítomnost spot sign zvyšuje pravděpodobnost progrese hematomu v následujících hodinách [Havsteen, 2014]   [Sorimachi, 2013]
 • absenci spot sign na inicálním CT při progresi hematomu lze vysvětlit rebleedingem nebo pomalým krvácením (to lze ev. detekovat na odložených postkontrastních snímcích)
 • dif dg. naopak vyloučit „spot sign mimics“ –  kalcifikaci (je patrná i na nativu)
Spot Sign Score  (Delgado Almandoz)
Počet spot signs
1-2
≥ 3
1
2
Maximální axiální velikost
1-4 mm
≥ 5 mm
0
1
Maximální denzita
20-179 HU

≥ 180 HU
0
1
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Spot sign na CTA u intracerebrálního lobárního krvácení
Ukázky spot sign na CTA
Definice spot sign (extravazát při kontrastním CT vyšetření)
 • ≥ 1  ložisko kontrastní látky uvnitř hematomu
 • denzita ≥ 120 HU
 • ložisko nesouvisí s okolními cévními strukturami
 • jakákoliv velikost i tvar
pot sign na CTA u pacienta na warfarinu se vstupním INR 2.41
Vstupní a kontrolní CT mozku u pacienta s ICH a pozitivním spot sign (skóre 3)