ISCHEMICKÉ CMP

Syndrom cholesterolové embolizace

Vloženo 02.02.2021 , poslední aktualizace 30.02.2021

Úvod

 • periferní embolizace aterosklerotických mas (hlavně krystalů cholesterolu) do tepen malého až středního kalibru, čímž způsobuje poškození cílových orgánů
  • zdrojem embolů jsou nejčastěji velké arterie, především aorta a jejich větve
  • postihuje starší nemocné s pokročilou aterosklerózou
  • embolizaci často předcházejí intervenční výkony, kardiochirurgické operace a výkony v cévní chirurgii
 • odlišit je třeba častější arterio-arteriální trombotické embolizace (trombembolie), kdy tromby vznikající na povrchu AS plátu embolizují do periferního řečiště

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • klinický obraz syndromu cholesterolové embolizace je nespecifický a je kombinací projevů léze koncových orgánů a systémové zánětlivé odpovědi
  • krystaly cholesterolu spouštějí zánětlivou odpověď (horečka, únava, nechutenství.
  • v KO bývá leukocytóza, anemizace a trombocytopenie.
  • ↑ FW a CRP
 • o syndromu jlze uvažovat u starších pacientů s prokázanými orgánovými projevy pokročilé AS a akutním renálním poškozením/selháním, hypereozinofilií a kožními projevy typu livedo reticularis nebo „blue toe syndrom“. Obzvlášť pokud podstoupili intervenční či chirurgický výkon na velkých cévách před klinickou manifestací
 • zobrazovací metody – umožňují vizualizovat, kvantifikovat a charakterizovat aterosklerotické postižení
  • CT+CTA / MR+MRA
   • zhodnocení stavu tepen (rozsah plátů, ulcerace, nasedající tromby)
   • zhodnocení parenchymového poškození např. u mozku
  • neurosonologie
  • TEE  (oblouk aorty)
 • přímé potvrzení ateromové embolizace
  • bioptický průkaz ateromových embolů v arteriolách kůže a ledvin
  • Hollenhorstovy pláty v sítnici

Terapie, prevence

Medikamentózní léčba

Chirurgické výkony

 • endarterektomie
 • rekonstrukční výkony (PTA/stenting, stengraft v aneuryzmatu abdominální aorty apod)
 • bypassové operace