Prosím majitele účtu 2202..734/2010, který poslal platbu 28.1.2024, aby mi emailem nebo přes kontaktní fomulář poslal své ID nebo přihlašovací jméno

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Diferenciální diagnostika carotid web
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Carotid web
Lakunární infarkt v levém thalamu
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Primární cerebrální vaskulitida
Varianty průběhu a.carotis interna
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Disekce aorty - typ A
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Stenóza a.basilaris na CTA
Island sign
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
cavernous malformation MP57
dif dg carotid web2
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
Carotid web 1
mikroangiopatie 6
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
varianty odstupu ACC vlevo2
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
vasculitis - T1C+ black blood
Varianty průběhu a.carotis interna
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
TCCD - Koronární řez
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
SAH aneu ACA - PG82 (6)
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
CTA rek000
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
arterie - kmen 6-2
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Arteria lusoria
Stenóza a.basilaris na CTA
ich_island_sign_original
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
exulcerovaný plát 10
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
mikroangiopatie-2
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT