Prosím majitele účtu 2202..734/2010, který poslal platbu 28.1.2024, aby mi emailem nebo přes kontaktní fomulář poslal své ID nebo přihlašovací jméno

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
Disekce aorty - typ A
Island sign
Cerebrální amyloidní angiopatie
Primární cerebrální vaskulitida
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Stenóza a.basilaris na CTA
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Proatlantální intersegmentální arterie
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Diferenciální diagnostika carotid web
Lakunární infarkt v levém thalamu
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Carotid web
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
SAK v důsledku ruptury aneuryzmatu na ACA
CTA rek000
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
ich_island_sign_original
SAH aneu ACA - PG82 (6)
Cerebrální amyloidní angiopatie
vasculitis - T1C+ black blood
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
TCCD - Koronární řez
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Stenóza a.basilaris na CTA
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
Proatlantální intersegmentální arterie
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
dif dg carotid web2
mikroangiopatie 6
CAA-RI FP38 FLAIR (6)
arterie - kmen 6-2
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Carotid web 1
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Fetální ACP - OB4559 - CTA (7)
mikroangiopatie-2
exulcerovaný plát 10
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
cavernous malformation MP57

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT