Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Disekce aorty (typ B) řešená stentgraftem
Island sign
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
TCCD a MR - přední a zadní koronární řez
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Cerebrální amyloidní angiopatie
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
MR PWI-DWI mismatch
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Disekce aorty - typ A
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Carotid web
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
Primitivní a.hypoglossi
Primární cerebrální vaskulitida
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Diferenciální diagnostika carotid web
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Lakunární infarkt v levém thalamu
Proatlantální intersegmentální arterie
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Stenóza a.basilaris na CTA
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Disekce aorty (typ B) řešená stentgraftem-3
ich_island_sign_original
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
mikroangiopatie-2
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
TCCD - Koronární řez
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Cerebrální amyloidní angiopatie
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
PWI-DWI mismatch
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
exulcerovaný plát 10
Carotid web 1
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)
hypoglossal-artery-CTA-2
vasculitis - T1C+ black blood
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
kaz glomus tumor JB5558 (21)
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
dif dg carotid web2
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
mikroangiopatie 6
Proatlantální intersegmentální arterie
Těsná asymptomatická stenóza ACI vpravo na CTA
arterie - kmen 6-2
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Stenóza a.basilaris na CTA
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT