Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Island sign
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Tumor glomus caroticum na CTA a UZ (CFM)
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Stenóza a.basilaris na CTA
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Cashew nut sign - juxtakortikální hemoragie
Cerebrální amyloidní angiopatie
Carotid web
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Primární cerebrální vaskulitida
Disekce aorty - typ A
Proatlantální intersegmentální arterie
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Lakunární infarkt v levém thalamu
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Morbus Binswanger
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
MR PWI-DWI mismatch
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
mikroangiopatie-2
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
ich_island_sign_original
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Tumor glomus caroticum na CTA a UZ (CFM)
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Stenóza a.basilaris na CTA
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Cashew nut sign - juxtakortikální hemoragie
Cerebrální amyloidní angiopatie
Carotid web 1
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
vasculitis - T1C+ black blood
kaz glomus tumor JB5558 (21)
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
Proatlantální intersegmentální arterie
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
mikroangiopatie 6
Case spot sign - VT40 (11)
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
PWI-DWI mismatch
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT