Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Září
Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke With the Penumbra System in Routine Practice: COMPLETE Registry Results
Stroke Patients With Faster Core Growth Have Greater Benefit From Endovascular Therapy
Effect of Adjusted Antiplatelet Therapy on Preventing Ischemic Events After Stenting for Intracranial Aneurysms

Treatment-Relevant Findings in Transesophageal Echocardiography After Stroke: A Prospective Multicenter Cohort Study
What’s the Right TIMING for NOAC After Ischemic Stroke?
Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial

MR ASAP: No Benefit of Prehospital Nitroglycerin in Stroke
Tranexamic Acid Fails to Prevent ICH Growth: TRAIGE

‚No Reason to Drop tPA‘ in Stroke Thrombectomy: SWIFT DIRECT
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy
Switching to Tenecteplase for Stroke Thrombolysis: Real-World Experience and Outcomes in a Regional Stroke Network
Effects of Fluoxetine on Outcomes at 12 Months After Acute Stroke: Results From EFFECTS, a Randomized Controlled Trial

Patent Foramen Ovale Closure Decreases the Incidence but Not the Size of New Brain Infarction on Magnetic Resonance Imaging: An Analysis of the REDUCE Trial
STEP: Lowering Blood Pressure Below 130 mm Hg Shows CV Benefit

Akutní terapie

Prevence

Antitrombotická terapie

PFO, LAA

Ostatní

Guidelines Level of Evidence
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
Primitivní a.hypoglossi
Aneuryzma sifonu ACI vlevo na CTA
Proatlantální intersegmentální arterie
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Intracerebrálbí krvácení - spot sign na CTA
Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Diferenciální diagnostika carotid web
Stenóza a.basilaris na CTA
Cerebrální amyloidní angiopatie
MR PWI-DWI mismatch
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
Primární cerebrální vaskulitida
Carotid web
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
Okluze přímé CCF (vzniklé rupturou aneuryzmatu ACI do sinus cavernosus) postupnou embolizací aneurzymatu a následně celé ACI
Leukoencefalopatie na MR FLAIR
Island sign
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Aneuryzma lokalizované v bifurkaci (MR T2 a MRA)
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Disekce aorty - typ A
Lakunární infarkt v levém thalamu
Morbus Binswanger
Disekce ACI vlevo na CTA s dobře patrným string sign
hypoglossal-artery-CTA-2
ANEU SIFON ACI - JT66 - CTA (9)
Proatlantální intersegmentální arterie
Early Venous Filling (EVF) following recanalization of M1 occlusion (Elands, 2021)
Case spot sign - VT40 (11)
exulcerovaný plát 10
dif dg carotid web2
Stenóza a.basilaris na CTA
Cerebrální amyloidní angiopatie
PWI-DWI mismatch
Krátká disekce pravé ACI pod bazí (subakutní - 4.den od vzniku))
vasculitis - T1C+ black blood
Carotid web 1
Fibromuskulární dysplázie na CTA a UZ (B-flow mód)
Pontiní kapilární teleangiektázie (T1C+)
okluze_ccf_a_embolizaci_aci_original
kaz glomus tumor JB5558 (21)
mikroangiopatie-2
ich_island_sign_original
Fenestrace a.vertebralisFenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Kortikální superficiální sideróza u pacienta s pravděpodobnou CAA
Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
Aneuryzma ACI v bifurkaci MF5357
Trombóza sinus sigmoideus vlevo
Venózní angiom (DVA) na T1C+
Disekce aorty MB5353 - CTA rek041
mikroangiopatie 6
Binswanger MS4204 - FLAIRax (7)

Ukázka plně přístupné kapitoly
Praxbind (idarucizumab)

ODESLAT