Hodnocení rekanalizace  [Clotbust, 2007]
Úplná rekanalizace   TIBI 4,5
Parciální rekanalizace   vzestup TIBI o ≥1 stupeň (ale ne na 4,5)
Reokluze   pokles TIBI o ≤1 stupňů
TIBI 0
TIBI 0 – žádný tok (absent flow)
– toky nezachyceny
TIBI 1
TIBI 1 – minimální tok (minimal flow)
– nízké systolické toky (různé rychlosti i trvání)
– EDV = 0
– ev. přítomny reverbační toky
TIBI 2
TIBI 2 – obleněný tok (blunted)
– oblněná systolická akcelerace
– PI < 1,2
– nenulová EDV
TIBI 3
TIBI 3 – snížený tok (dumpened)
– normální systolická akcelerace
– nenulová EDV
– toky (MFV) nižší o > 30% oproti druhé straně
TIBI 4
TIBI 4 – stenotický tok
– turbulentní toky
– toky (MFV) vyšší o > 30% oproti druhé straně
TIBI 5 TIBI 5 – normální tok
– ev. rozdíl rychlostí pod 30% ve srovnání se zdravou stranou
Průběh rekanalizace ACM vlevo na TCCD