Blend sign

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 19.09.2020

  • marker zvýšeného rizika progrese krvácení a prediktor špatného výsledného stavu na vstupním nativním CT mozku    Blend sign predikuje špatnou prognózu u ICH (Li, 2017)  [Li, 2017]
  • dobře koreluje se spot sign, které je ale senzitivnější [Sporns, 2017]
Blend sign na nativním CT - marker nepříznivého výsledeného stavu
Blend sign na CT
Specifikace Blend sign
  • mix hyperdenzní a relativně hypodenzní arey (rozdíl > 18 HU)
  • dobře odlišitelné okem
  • navzájem ostře ohraničené
  • hypodenzní area není zcela obklopena areou hyperdenzní