Blend sign

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 19.02.2022

  • po blend sign pátráme na vstupním nativním CT mozku (NCCT)
  • jedná se o marker zvýšeného rizika progrese krvácení a prediktor špatného výsledného stavu pacientů s ICH    Blend sign predikuje špatnou prognózu u ICH (Li, 2017)  [Li, 2017]
  • dobře koreluje se spot sign, které je ale spolehlivější a senzitivnější [Sporns, 2017]
Specifikace Blend sign
  • mix hyperdenzní a relativně hypodenzní arey (rozdíl > 18 HU)
  • dobře odlišitelné okem
  • navzájem ostře ohraničené
  • hypodenzní area není zcela obklopena areou hyperdenzní (jinak by se jednalo black hole sign)
Blend sign na nativním CT - marker nepříznivého výsledeného stavu
Blend sign na CT
Black hole sign na nativním CT mozku