ISCHEMICKÉ CMP

Prevence ischemické CMP

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

  • primární prevence CMP – snížení rizika CMP u dosud asymptomatických osob
  • sekundární prevence CMP –  snížení rizika výskytu další ischemické CMP, léčba vychází z etiologie proběhlé ischemické CMP a zohledňuje přítomnost rizikových faktorů

Prevence spočívá:

  • v detekci a terapii vaskulárních rizikových faktorů
  • ve specifické prevenci CMP
    • antiagregační/antikoagulační terapie
    • chirurgické a endovaskulární výkony na krčních a mozkových tepnách
    • ostatní specifické výkony (např. okluze PFO, LAA, plicního AV zkratu, RF ablace u fisi, kardiochirurgické výkony apod)
Vaskulární rizikové faktory
Vaskulární rizikové faktory

Přehled vaskulárních rizikových faktorů viz zde

Škály rizika
Škály rizika
Dyslipidémie
Dyslipidémie
Arteriální hypertenze
Arteriální hypertenze
Kardioembolické CMP
Kardioembolické CMP
Ostatní rizikové faktory
Ostatní rizikové faktory
Antiagregační a antikoagulační terapie
Antiagregační a antikoagulační terapie
Antiagregační terapie
Antiagregační terapie
Antikoagulační terapie
Antikoagulační terapie
Preventivní intervenční výkony
Preventivní intervenční výkony
Karotická endarterektomie
Karotická endarterektomie
Angioplastika a stenting
Angioplastika a stenting
Preventivní výkony na srdci
Preventivní výkony na srdci