ISCHEMICKÉ CMP

Prevence ischemické CMP

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.08.2020

  • primární prevence CMP – snížení rizika CMP u dosud asymptomatických osob
  • sekundární prevence CMP –  snížení rizika výskytu další ischemické CMP, léčba vychází z etiologie proběhlé ischemické CMP a zohledňuje přítomnost rizikových faktorů

Prevence spočívá:

  • v detekci a terapii vaskulárních rizikových faktorů
  • ve specifické prevenci CMP
    • antiagregační/antikoagulační terapie
    • chirurgické a endovaskulární výkony na krčních a mozkových tepnách
    • ostatní specifické výkony (např. okluze PFO, LAA, plicního AV zkratu, RF ablace u fisi, kardiochirurgické výkony apod)

Preventivní výkony kardiologické